Ekle Menüsü
Kapak sayfası : Ekle menüsünden kapak sayfası seçeneğini kullanarak hazır kapaklardan birini kolayca
Word belgemize ekleyebiliriz.
Boş sayfa
: Ekle menüsü-boş sayfa seçeneğini kullanarak bulunduğumuz sayfanın bir sonraki
sayfasına boş bir sayfa ekleriz.
Tablo ekleme : Ekle menüsünden tablo seçeneği ile aşağıdaki gibi seçerek istediğimiz satır ve sütunda
bir tablo oluştururuz.
Bir tablonun hücrelerini birleştirme : Hücrelerini birleştirmek istediğimiz satırı
seçeriz ve sağ tuşa tıklarız çıkan menüden hücreleri birleştir seçeneğine tıklarız ve
hücreler birleşir
Alta satır ekleme , Üste satır ekleme , Sağa sütun ekleme , Sola sütun ekleme
Örneğin alta satır eklemek istiyoruz altına satır eklemek istediğimiz satıra geliriz ve sağ tuşa tıklarız
çıkan menüden yukarıda olduğu gibi alta satır ekle seçeneğini kullanırız.Üste satır ve sağa-sola sütun
eklemyide yine aynı yöntemle yaparız.
Resim Ekleme
: ekle menüsünden resimler seçeneği ile bilgisayarın içerisinde yüklü olan resimler eklenir.
: : ekle menüsünden Çevrimiçi resimler seçeneği ile internetten resimler ekleriz.
Otomatik Şekil Ekleme : Ekle menüsünden otomatik şekil seçeneği ile aşağıda görülen
hazır şekilleri kullanabiliriz.
SmartArt Ekleme : Yazıyla uzun bir şekilde anlatacağımız bir olayı şekille daha kısa şekilde liste,
hiyararşi , döngü , işlem şeklinde şekille kolay anlatan hazır şekillerdir.
SmartArt örnekleri ;
Grafik Ekleme : Ekle menüsünden grafik seçeneği ile Word belgemize grafik
ekleyebiliriz.
Yukarıda 4 kişinin yaş,kilo,boy oranları verilmiştir bu kişi isimlerini ve yaş,boy,kilo kısımlarını başka
parametrelerle değiştirebiliriz.
Üstbilgi ve altbilgi ekleme
: Üstbilgi ve altbilgi Word sayfasının üst kısmında ve alt kısmındaki boşluk alana bir
defa yazıldıktan sonra tüm sayfalara otomatik olarak yazılan bir özelliktir.
Üstbilgi ve altbilgi hersayfada çıkar
Sayfa Numarası
: Ekle menüsünden sayfa numarası seçeneği ile sayfalarımıza sayfa numarası
eklenir.
:
Wordart ekleme
:Ekle menüsünden wordart seçeneği ile aşağıdaki gibi grafik özellikleri yüksek yazılar
oluşturabiliriz.
: Gazete küpüründeki gibi ilk harfi büyük yapmak için ekle menüsünden büyük harf
seçeneğini kullanabiliriz.
: Ekle menüsünden tarih saat seçeneği ile Word belgemize tarih saat ekleyebiliriz.
Download

Ekle Menüsü