İsteğe Bağlı
SEDNA
AGENCY
Programı dersleri her Cuma 13:00 - 15:20 arası
Bilgisayar Lab 1’de yapılacaktır.
Kontrat
Rezervasyon
Transfer Operasyonu
Tur Operasyonu
Fatura Kontrol
Derse devam zorunluluğu vardır. Seyahat İşletmeciliği bölümü
öğrencileri önceliklidir. Kontenjan 30 öğrenci ile sınırlıdır.
Derse katılmak isteyen öğrenciler isimlerini Öğr. Gör. Abdullah
AKGÜN’e yazdırabilirler. Dersler Mart ayının ilk haftasında
başlayacaktır.
Download

SEDNA AGENCY