GAZİPAŞA İLKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
HİZMETİN
ADI
İlkokul Yeni Öğrenci
Kayıtları
İlkokul Öğrenci Nakil Ve
Geçişler
Denklik ile Kayıt
Öğrenim Belgesi,
Öğrenci Belgesi,
Diploma Kayıt Belgesi,
Kayıtları Yok Olanlara
Verilecek Belge
Öğrenci Sevk Kağıdı
Öğrenci DevamDevamsızlık Takibi
Öğrenci Gezi İzin
Belgesi
8.
Öğretmen Görev Yeri
Belgesi ve Hizmet
Cetveli
9.
Öğretmen Maaş
Bordrosu
10.
Veli Kimlik Bildirme
Formu
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-T.C. Kimlik numarası
2.Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için
durumlarını gösteren belge
3.Veli Sözleşmesi ( Okul tarafından verilecektir.)
1.Veli Dilekçesi
2.TC Kimlik numarası olan nüfus cüzdanı
3. Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için
durumlarını gösteren belge
1. TC Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı
2. Denklik Belgesi (İl MEM’ den alınacak)
1. Dilekçe
2. Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtları yok olmuş ise,
öğrenim durumlarını kanıtlayan belge.
3. TC Kimlik Numarası
1. TC Kimlik Numarası
1. TC Kimlik Numarası
2. Veli Adresi
3. Veli Telefon Numarası
1. Okul Tarafından Verilecek İzin Formu
2. Veli Adresi
3. Veli Telefon Numarası
1. TC Kimlik Numarası
2. Emekli Sicil Numarası
3. İl Sicil Numarası
4. Ev Adresi
5. Mebbis Numarası
1. TC Kimlik Numarası
1. TC Kimlik Numarası
2. Telefon Numarası
3. İş Adresi
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
10 dakika
10 dakika
10 dakika
10 dakika
5 dakika
5 dakika
5 dakika
5 dakika
5 dakika
10 dakika
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU
İlk Müracaat Yeri: Gazipaşa İlkokulu
İkinci Müracaat Yeri: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İsim
Erdal KARAKURT
İsim :
Metin KARAKOÇ
Unvan
Okul Müdürü
Unvan :
Milli Eğitim Müdürü
Cumhuriyet
Mah.
Cumhuriyet
Caddesi
Sarıkamış
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Adres
Adres :
Sarıkamış / Kars
0(474) 413 41 72
Telefon
Faxs
E-Posta [email protected]
Sarıkamış/Kars
Tel :
Faks :
E-Posta :
0474 413 60 05
0474 413 53 87
[email protected]
Download

gazipaşa ilkokulu kamu hizmetleri standartları tablosu sıra no