Kömür Teknolojisi Dönem Ödevi
Aşağıda özellikleri verilen kömür yıkandığında %35 nem ile tesisten çıkmaktadır.
Orijinal nem % : 28
Orijinal kül % : 27,5
Alt ısı değeri kcal/kg: 2400
1. Kömür ile ilgili değerlendirme yapınız (kömürleşme derecesini baz alarak).
2. Bu kömür kuru bazda 20 kül oranına yıkanmış olursa, elde edilecek kömürün ısı
değeri ne olur.
3. Grafiklerden yararlanarak, elde edilecek temiz kömür miktarı, yıkama yoğunluğu,
atık miktarı ve kül oranı ne olur belirleyiniz?
4. Sizce yıkama işlemi hangi ekipmanla olabilir, gerekçesi ile izah ediniz.
5. Hedeflenen uygulama doğrumudur, düşüncenizi açıklayınız.
Yoğunluk, gr/cm3
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
10
90
20
80
30
70
40
60
50
50
60
40
70
30
80
20
90
10
100
0
0
10
20
30
40
50
Kül, %
60
70
80
90
100
Kümülatif batan%
100
Kümülatif yüzen, %
0
Download

Kömür Teknolojisi Dönem Ödevi Aşağıda özellikleri verilen kömür