4+1 TÜMLEŞİK EĞİTİM PROGRAMI
KAPSAMINDA LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SEÇEBİLECEĞİ
YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
(2014-2015 Bahar Dönemi)
DERSİN
KODU
DERSİN ADI
DERSİN AİT OLDUĞU YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI
TÜMLEŞİK EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ
ITF 507
Finansal Yönetim
Finans Yüksek Lisans Programı
Prof. Dr. Hasan Fehmi BAKLACI
FIN 502
Bankacılık Yönetimi
Finans Yüksek Lisans Programı
Doç.Dr.Coşkun KÜÇÜKÖZMEN
ITF 510
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
Finans Yüksek Lisans Programı
Yrd. Doç. Dr. Gülin VARDAR KARASULU
PSIR 502
Uluslararası İlişkiler Teorileri
PSIR 514
Avrupa Birliği Politikaları
YD 506
Yat Tasarımı Tarihi
Yat Tasarımı Yüksek Lisans Programı
Yrd. Doç. Dr. Emre ERGÜL
YD 508
Yatlar için İçmekan Malzemeleri, Bileşenleri ve
Yat Tasarımı Yüksek Lisans Programı
Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Emre ERGÜL
YD 512
Yat Tasarımı Stüdyosu II
Yat Tasarımı Yüksek Lisans Programı
Yrd. Doç. Dr. Emre ERGÜL
YD 504
Yat Yapım Yöntemleri ve Malzemeleri
Yat Tasarımı Yüksek Lisans Programı
Yrd. Doç. Dr. Emre ERGÜL
SKY 502
Sağlık Ekonomisi
SKY 504
Sağlık Hizmetleri Pazarlaması
SKY 506
Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri
ECON 516
Risk Ekonomisi ve Kurumsal Risk Yönetimi
Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı
Yrd. Doç. Dr. Gül ERTAN ÖZGÜZER
ECON 517
Finansal Ekonometri
Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı
Yrd. Doç. Dr. Gül ERTAN ÖZGÜZER
ECON 535
Ekonomik ve Finansal Ağlar
Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı
Yrd. Doç. Dr. Gül ERTAN ÖZGÜZER
ECON 520
Uluslararası Makroekonomi
Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı
Yrd. Doç. Dr. Gül ERTAN ÖZGÜZER
ECON 522
Türkiye Ekonomisi
Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı
Yrd. Doç. Dr. Gül ERTAN ÖZGÜZER
BA 507
Teknoloji ve İşlemler Yönetimi
MBA(İşletme Yüksek Lisans Programı)
Prof. Dr. Serdar ÖZKAN
ITF 507
Finansal Yönetim
MBA(İşletme Yüksek Lisans Programı)
Prof. Dr. Serdar ÖZKAN
BA509
İnsan Kaynakları Yönetimi
MBA(İşletme Yüksek Lisans Programı)
Prof. Dr. Serdar ÖZKAN
MBA(İşletme Yüksek Lisans Programı)
Prof. Dr. Serdar ÖZKAN
BA508
Stratejik Yönetim
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek
Lisans Programı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek
Lisans Programı
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Yüksek Lisans
Programı
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Yüksek Lisans
Programı
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Yüksek Lisans
Programı
Prof. Dr. Filiz BAŞKAN
Prof. Dr. Filiz BAŞKAN
Doç. Dr. Gülem ATABAY
Doç. Dr. Gülem ATABAY
Doç. Dr. Gülem ATABAY
LAW 519
İşletme Hukuku
MBA(İşletme Yüksek Lisans Programı)
Prof. Dr. Serdar ÖZKAN
BA566
Muhasebe Denetimi
MBA(İşletme Yüksek Lisans Programı)
Prof. Dr. Serdar ÖZKAN
MI 502
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Marka İletişimi Yüksek Lisans Programı
Doç. Dr. Ebru UZUNOĞLU
MI 504
Pazarlama İletişimi Araştırmaları
Marka İletişimi Yüksek Lisans Programı
Doç. Dr. Ebru UZUNOĞLU
MI 559
Marka İletişiminde Yazım Atölyesi
Marka İletişimi Yüksek Lisans Programı
Doç. Dr. Ebru UZUNOĞLU
MI 553
Dijital İletişim
Marka İletişimi Yüksek Lisans Programı
Doç. Dr. Ebru UZUNOĞLU
MI 562
Marka Çağında Tüketici
Marka İletişimi Yüksek Lisans Programı
Doç. Dr. Ebru UZUNOĞLU
LOG511
Lojistik Sistemlerin Tasarımı ve Modellenmesi
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Doç. Dr. Burcu ÖZÇAM ADIVAR
LOG519
Dağıtım Kanalları Yönetimi
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Doç. Dr. Burcu ÖZÇAM ADIVAR
LOG551
Tedarik Zinciri ve Lojistikte Simulasyon
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Doç. Dr. Burcu ÖZÇAM ADIVAR
SEN 552
Enerji, İklim Değişikliği ve Çevre
Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı
Doç. Dr. Mehmet Efe BİRESSELİOĞLU
SEN 558
Enerji Piyasaları ve Politik Stratejiler
Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı
Doç. Dr. Mehmet Efe BİRESSELİOĞLU
STAT 563
İstatistiki Karar Teorisi
Finansal Matematik Yüksek Lisans Programı
Prof. Dr. Ünal UFUKTEPE
MATH 554
Matematikte Temel Konular
Finansal Matematik Yüksek Lisans Programı
Prof. Dr. Ünal UFUKTEPE
ARCH 508
İleri Mimari Tasarım Teorisi II
İleri Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı
Öğr. Gör. Michael Edward YOUNG
FFD 563
Sanat, Tasarım ve Kent
İleri Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı
Öğr. Gör. Michael Edward YOUNG
ARCH 504
Çağdaş Mimarlık
İleri Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı
Öğr. Gör. Michael Edward YOUNG
ARCH 566
Mimarlıkta Doğal Algoritmalar
İleri Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı
Öğr. Gör. Michael Edward YOUNG
ARCH 506
Mimarlıkta Alternatif Pratikler
İleri Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı
Öğr. Gör. Michael Edward YOUNG
Download

4+1 tümleşik eğitim programı kapsamında lisans