DENĠZLĠ ANADOLU LĠSESĠ 2015 ġUBAT AYI YEMEK LĠSTESĠ
TARĠH
GÜN
1 09.02.2015 PAZARTESĠ
2 10.02.2015
SALI
3 11.02.2015 ÇARġAMBA
4 12.02.2015 PERġEMBE
5 13.02.2015
CUMA
6 14.02.2015 CUMARTESĠ
7 15.02.2015
PAZAR
8 16.02.2015 PAZARTESĠ
9 17.02.2015
SALI
10 18.02.2015 ÇARġAMBA
11 19.02.2015 PERġEMBE
12 20.02.2015
CUMA
SABAH
ÖĞLE
AKġAM
1 ÇAY/SÜT
1 KURU FASÜLYE
1 KURU FASÜLYE
2 PEYNĠR / ZEYTĠN
2 PĠLAV
2 PĠLAV
3 YUMURTA/BAL/SÜT
3 TURġU
3 TURġU
4 TEREYAĞI/REÇEL
4 MEYVE (PORTAKAL)
4 MEYVE (PORTAKAL)
1 ÇAY/PEYNĠR/ZEYTĠN
1 FIRIN PATATES
1 FIRIN PATATES
2 DOMATES/SALATALIK
2 BULGUR PĠLAVI
2 BULGUR PĠLAVI
3 ÇEMEN/BAL
3 YOĞURT
3 YOĞURT
4 SARELLE
4 KADAYIF TATLISI
4 MEYVE (ELMA)
1 ÇAY/PEYNĠR/ZEYTĠN
1 PĠLĠÇ KANAT
1 PĠLĠÇ KANAT
2 TAHĠN PEKMEZ
2 ÇORBA (MERCĠMEK)
2 ÇORBA (MERCĠMEK)
3 SALATALIK/BAL
3 PĠLAV
3 PĠLAV
4 REÇEL
4 SALATA
4 SALATA
1 ÇAY/PEYNĠR/ZEYTĠN
1 KARNIBAHAR
1 KARNIBAHAR
2 OMLET/DOMATES
2 MAKARNA
2 MAKARNA
3 BAL/REÇEL/TEREYAĞI
3 YOĞURT
3 YOĞURT
4 MEYVE SUYU
4 REVANĠ TATLISI
4 REVANĠ TATLISI
1 ÇAY/PEYNĠR/ZEYTĠN
1 ORMAN KEBABI
1 ORMAN KEBABI
2 SALAM/YUMURTA
2 BULGUR PĠLAVI
2 BULGUR PĠLAVI
3 BAL/TEREYAĞI
3 SALATA
3 SALATA
4 SARELLE
4 MEYVE (ELMA)
4 KADAYIF TATLISI
1 ÇAY/PEYNĠR/ZEYTĠN
1 TAZE FASÜLYE
1 TAZE FASÜLYE
2 SOSĠS/ÇEMEN
2 MAKARNA
2 MAKARNA
3 BAL/REÇEL
3 CACIK
3 CACIK
4 TERAYAĞI
4 TATLI
4 TATLI
1 ÇAY/PEYNĠR/ZEYTĠN
1 FIRIN TAVUK
1 FIRIN TAVUK
2 PATATES SOTE
2 ÇORBA
2 ÇORBA
3 DOMATES/BAL
3 SALATA
3 PĠLAV
4 REÇEL/TEREYAĞI
4 MEYVE (PORTAKAL)
4 SALATA
1 ÇAY/PEYNĠR/ZEYTĠN
1 ĠSTAVRĠT TAVA
1 ĠSTAVRĠT TAVA
2 TAHĠN PEKMEZ
2 ÇORBA (MERCĠMEK)
2 ÇORBA (MERCĠMEK)
3 SALATALIK
3 SALATA
3 SALATA
4 BAL/REÇEL
4 TAHĠN HELVA
4 TAHĠN HELVA
1 ÇAY/PEYNĠR/ZEYTĠN
1 TAVUK GÜVEÇ
1 TAVUK GÜVEÇ
2 YUMURTA/DOMATES
2 BULGUR PĠLAVI
2 BULGUR PĠLAVI
3 BAL/REÇEL/SÜT
3 YOĞURT
3 YOĞURT
4 TEREYAĞI
4 GIRMANTĠN
4 GIRMANTĠN
1 ÇAY/PEYNĠR/ZEYTĠN
1 ISPANAK
1 ISPANAK
2 SOSĠS/SALATALIK
2 MAKARNA
2 MAKARNA
3 ÇEMEN/BAL
3 YOĞURT
3 YOĞURT
4 SARELLE
4 ĠRMĠK HELVASI
4 ĠRMĠK HELVASI
1 ÇAY/PEYNĠR/ZEYTĠN
1 FINDIK KÖFTE
1 FINDIK KÖFTE
2 OMLET/DOMATES
2 PĠLAV
2 PĠLAV
3 BAL/REÇEL/TEREYAĞI
3 SALATA
3 SALATA
4 MEYVE SUYU
4 MEYVE (ELMA)
4 MEYVE (ELMA)
1 ÇAY/PEYNĠR/ZEYTĠN
1 YEġĠL MERCĠMEK
1 YEġĠL MERCĠMEK
2 SALAM/SALATALIK
2 BULGUR PĠLAVI
2 BULGUR PĠLAVI
3 BAL/REÇEL
3 CACIK
3 CACIK
4 TEREYAĞI
4 SÜTLAÇ
4 MEYVE (PORTAKAL)
13 21.02.2015 CUMARTESĠ
14 22.02.2015
PAZAR
15 23.02.2015 PAZARTESĠ
16 24.02.2015
SALI
17 25.02.2015 ÇARġAMBA
18 26.02.2015 PERġEMBE
19 27.02.2015
CUMA
20 28.02.2015 CUMARTESĠ
21 01.03.2015
Özcan ÖZDEMĠR
Pansiyon Müd.Yrd.
PAZAR
Fatma IġIK
Okul-Aile Birliği
1 ÇAY/PEYNĠR/ZEYTĠN
1 ĠZMĠR KÖFTE
1 ĠZMĠR KÖFTE
2 PATATES HAġLAMA
2 PĠLAV
2 PĠLAV
3 DOMATES/BAL
3 SALATA
3 SALATA
4 SARELLE/TEREYAĞI
4 MEYVE
4 MEYVE
1 ÇAY/PEYNĠR/ZEYTĠN
1 TAZE FASÜLYE
1 TAZE FASÜLYE
2 YUMURTA/DOMATES
2 MAKARNA
2 MAKARNA
3 SALATALIK/BAL
3 CACIK
3 CACIK
4 REÇEL/TEREYAĞI
4 TATLI
4 TATLI
1 ÇAY/PEYNĠR/ZEYTĠN
1 ETLĠ NOHUT
1 ETLĠ NOHUT
2 YUMURTA/DOMATES
2 PĠLAV
2 PĠLAV
3 BAL/REÇEL
3 TURġU
3 TURġU
4 TEREYAĞI/SÜT
4 MEYVE (PORTAKAL)
4 MEYVE (PORTAKAL)
1 ÇAY/PEYNĠR/ZEYTĠN
1 TAVUK PĠRZOLA
1 TAVUK PĠRZOLA
2 TAHĠN PEKMEZ
2 ÇORBA (EZOGELĠN)
2 ÇORBA (EZOGELĠN)
3 SALATALIK/BAL
3 SALATA
3 PĠLAV
4 SARELLE/TEREYAĞI
4 MEYVE (ELMA)
4 SALATA
1 ÇAY/PEYNĠR/ZEYTĠN
1 SOSLU PATLICAN
1 SOSLU PATLICAN
2 PATATES SOTE
2 MAKARNA
2 MAKARNA
3 DOMATES/BAL
3 CACIK
3 CACIK
4 REÇEL/TEREYAĞI
4 SUPANGĠLE TATLI
4 MEYVE (ELMA)
1 ÇAY/PEYNĠR/ZEYTĠN
1 SEBZELĠ GÜVEÇ
1 SEBZELĠ GÜVEÇ
2 OMLET/SALATALIK
2 BULGUR PĠLAVI
2 BULGUR PĠLAVI
3 BAL/REÇEL
3 SALATA
3 SALATA
4 TEREYAĞI
4 MEYVE (PORTAKAL)
4 MEYVE (PORTAKAL)
1 ÇAY/PEYNĠR/ZEYTĠN
1 Z.YAĞLI PRASA
1 Z.YAĞLI PRASA
2 SOSĠS/DOMATES
2 ÇORBA (TARHANA)
2 ÇORBA (TARHANA)
3 ÇEMEN/BAL
3 YOĞURT
3 YOĞURT
4 TEREYAĞI
4 REVANĠ TATLISI
4 REVANĠ TATLISI
1 ÇAY/PEYNĠR/ZEYTĠN
1 BEZELYE
1 BEZELYE
2 SALAM/SALATALIK
2 MAKARNA
2 MAKARNA
3 BAL/REÇEL
3 SALATA
3 YOĞURT
4 MEYVE SUYU
4 MEYVE
4 MEYVE
1 ÇAY/PEYNĠR/ZEYTĠN
1 TAVUK GÜVEÇ
1 TAVUK GÜVEÇ
2 SOSĠS/SALATALIK
2 BULGUR PĠLAVI
2 BULGUR PĠLAVI
3 BAL/REÇEL
3 YOĞURT
3 YOĞURT
4 TEREYAĞI/M.SUYU
4 TATLI
4 TATLI
Kenan GENÇ Naciye ÖZGÜR
V.H.K.Ġ.
Eyüp ERBĠL
Biyoloji Öğretmeni
BaĢkan Yrd.
(Gıda Mühendisi)
09.02.2015
Hüseyin DOĞU
Denizli Anadolu Lisesi Müdürü
AĢçı
Hikmet Efe ÖLMEZ
Öğrenci
Download

Pansiyon Yemek Listesi