ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.UYG.2015/221-1092
ÖZBEKİSTAN GÜMRÜK İDARESİ ZİYARETİ HK.
Bursa, 17/02/2015
E-POSTA
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ’NE
SİRKÜLER NO: 68
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar
Meclisi’den (TİM) alınan 17.02.2015 tarih ve 2015/130-360 sayılı yazıda, 25-27 Şubat 2015
tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Vekili Sayın Sezai UÇARMAK
başkanlığındaki bir heyet tarafından Özbekistan Gümrük İdaresi’ne resmi bir ziyaret
düzenleneceği belirtilmektedir.
Bu itibarla, Türkiye ile Özbekistan arasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileriniz ile
bahse konu ülke ile işbirliği imkanları hakkında yapılacak resmi görüşmelerde gündeme
getirilmesinde yarar görülen hususların, TİM’ne iletilmesini teminen 19 Şubat 2015
Perşembe gününe kadar http://intranet.uib.org.tr/ziyarete_iliskin_form1.aspx linkinde yer
alan görüş formu doldurulmak suretiyle Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususunda,
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Özer GÜVENDİR - Şube Müdürü
Kevser SÜLÜN - İdari Memur
Download

ÖZBEKİSTAN GÜMRÜK İDARESİ ZİYARETİ HK.