DERS KODU
EHM5303
ELM6102
ELM6107
MTM5123
MTM5231
MTM5238
INS5202
MTM5238
MAK5502
KIM5214
KIM5503
KIM5505
KIM5507
MIM5409
SBP5301
MTM6112
HRT6109
SBP5302
KMM6106
FBO5116
FBO6101
FBO6102
FBO6104
KIM5202
SBP6112
SBP5515
CEV5118
FBO5101
FBO5103
FBO5114
FBO5118
MIM6703
MIM5708
MTM5121
SBP5301
FBO5110
MIM6610
CEV6107
SBP5302
EHM5303
EHM5316
MAK5502
KIM5202
SBP5306
EHM5304
EHM5313
MTM5211
MTM5231
MTM6112
CEV5116
IST6106
CEV5118
FBO5101
FBO5103
FBO5114
FBO5118
CEV5104
DERS ADI
Elektrik Sistemlerinde Ölçme ve Enstrümantasyon
Alternatif Akım Makinalarının Dinamiği
Güç Elektroniği Devrelerinin Tasarımı ve Simülasyonu
Sınırdeğer Problemlerinin Çözümünde Pertürbasyon Yöntemi
Mühendislik Matematiği 2
Stokastik Diferansiyel Denklemler
Akarsu Hidroliği 2
Stokastik Diferansiyel Denklemler
Elastisite Teorisine Giriş
Özel Laboratuar Teknikleri
Organik Reaksiyon Mekanizması
Serbest Radikaller ve Karbanyonların Kimyası
Spektroskopik Yöntemler
Mimari Tasarım ve Uygulama 2
Kent Planlamada Karar Destek Sistemleri
Sürekli Ortamlar Mekaniği
Tünel Aplikasyonu ve Kontrol Ölçmeleri
Planlama, Koruma, Uygulama İlişkileri
İleri Kimyasal Proses Dinamiği ve Kontrolü
Kavramsal Değişim Modelleri
Fen Eğitimi Nitel Araştırma Veri Toplama ve Çözümleme Teknikleri
Fen Eğitiminde Araştırma ve Uygulama Analizleri
Fen Eğitiminde Görsel Materyaller
Anorganik Bileşiklerde Yapı Tayini
Şehirsel Merkezlerde Desantralizasyon
Yeşil Alan Planlaması
Su Kimyası
Araştırma Raporu Planlama, Yazma ve Yayınlama
Bilimsel Araştırmalarda İstatistik
Fen Eğitiminde Proje Geliştirme
Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları
Şişme (Pnömatik) Yapılar
Tarihi Yapılarda Malzeme Özellikleri
Mühendislikte Varyasyonlar Teorisi
Kent Planlamada Karar Destek Sistemleri
Fen Eğitiminde Çevre
Yöresel Mimari
Gözenekli Ortamda Kirlenme
Planlama, Koruma, Uygulama İlişkileri
Elektrik Sistemlerinde Ölçme ve Enstrümantasyon
Sayısal Görüntü İşleme
Elastisite Teorisine Giriş
Anorganik Bileşiklerde Yapı Tayini
Koruma Felsefesi ve Kuramı
Elektromagnetikte Moment Metodu
Optimizasyon Algoritmaları
Finansal Risk Analizinde Matematiksel Modelleme
Mühendislik Matematiği 2
Sürekli Ortamlar Mekaniği
Kirlenmiş Ortamların Biyoremediasyonu
İleri Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler
Su Kimyası
Araştırma Raporu Planlama, Yazma ve Yayınlama
Bilimsel Araştırmalarda İstatistik
Fen Eğitiminde Proje Geliştirme
Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları
Atıksu Biyolojisi
Download

Kapanan Dersler