Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mühendsilik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
Çift Anadal Programı
(Kimya Bölümü Öğrencileri İçin)
Dersin Adı
Alınma
Durumu
KMB 105 Kimya Müh. Giriş
MF 102 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
KMB 205 Mühendislikte İstatistiksel Metotlar
KMB 203 Kimyasal Proses Hesaplamaları
KMB 202 Mühendislikte Sayısal Metotlar
KMB 204 Akışkanlar Mekaniği
KMB 301 Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme
KMB 303 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği I
KMB 305 Kimya Mühendisliği Laboratuarı I
KMB 302 Isı Transferi
KMB 306 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği II
KMB 310 Kimya Mühendisliği Laboratuarı II
KMB 314 Kimya Mühendisliği Termodinamiği
KMB 304 Kütle Transferi
KMB 401 Proses Kontrol
KMB 403 Kimya Mühendisliği Tasarım I
KMB 405 Kimya Mühendisliği Laboratuarı III
KMB 404 Kimya Mühendisliğinde Tasarım II
KMB 408 Bitirme Projesi
KMB 407 Ayırma Prosesleri
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
TOPLAM
Yarıyılı
I
II
III
III
IV
IV
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
T-U-L
Kredisi
AKTS Kredisi
2-0-0
2-2-0
2-0-0
4-0-0
3-0-0
4-0-0
3-0-0
3-0-0
0-0-4
3-0-0
3-0-0
0-0-4
3-0-0
3-0-0
3-0-0
3-2-0
0-0-4
3-2-0
0-4-0
4-0-0
2
3
2
4
3
4
3
3
2
3
3
2
3
3
3
4
2
4
2
4
2
6
3
6
4
5
5
5
5
4
5
5
5
4
6
5
5
8
10
5
48-10-12
59
103
Download

Kimya Bölümü Öğ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi