TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS
Ders Saati
Dersin Adı
Dersin Sorumlusu
08.30
Türkçe Ders Kitaplarında
Yrd. Doç. Dr. Hayrettin PARLAKYILDIZ
Duygu ve Düşünceye Dayalı
Türlerdeki Metinlerde
Moral Değerler Sistemi
10.00
Anadili Öğretimine Çocuk
Edebiyatı
Prof. Dr. Aziz KILINÇ
11.30
Türkçe Öğretim Yöntemleri
Yrd. Doç. Dr. Yusuf AVCI
14.00
Anlatma Teknikleri
Yrd. Doç. Dr. Mehtap ÖZDEN
15.30
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri II
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KAYA
17.00
Yazma Yaklaşım ve
Yöntemleri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOK
18.30
Orta Öğretimde Metin
Hazırlama
Prof. Dr. Kemal YÜCE
CUMA
Download

TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS