EMHF Genel Kurul Toplantısı
İsviçre Jokey Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirildi
Avrupa Akdeniz Yarışçılık Federasyonu - EMHF Genel Kurul Toplantısı İsviçre Jokey Kulübü (Galopp Schweiz) ev sahipliğinde 16 Şubat 2015 tarihinde
İsviçre’de gerçekleştirildi.TJK Eski Başkanı ve Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi Behçet Homurlu’nun Başkan Yardımcısı olduğu Federasyon’un Genel Kurul
Toplantısı’nda üyeleri arasında Türkiye, Fransa, Almanya, İngiltere ve Fas’ın olduğu 23 üye ülkenin 2014 yılı durum raporları ve 2015 yılı planları tartışıldı.
Federasyon 2014 yılı mali raporu değerlendirildi ve 2015 yılı bütçesi onaylandı. Genel Kurul Toplantısı’nda ayrıca İspanya ve Macaristan’ın yerine İsviçre ve
Slovakya’yı temsilen Jakop Broger ve Marian Surda Yönetim Kurulu üyeliğine kabul edildi.EMHF’nin bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısı 06 Temmuz 2015
tarihinde Hamburg, Almanya’da gerçekleştirilecektir.
Download

EMHF Genel Kurul Toplantısı İsviçre Jokey Kulübü ev