İLİMİZDEKİ DERNEKLERİN FAALİYETLERİNİ GÖSTERİR TABLO
NEVİLER
AKÇADAĞ
ARAPGİR
ARGUVAN
Şehit Gazi Harp
Malulü
2
1
1
15
12
DOĞANŞEHİR
DOĞANYOL
HEKİMHAN
KALE
KULUNCAK
PÜTÜRGE
YAZIHAN
YEŞİLYURT
TOPLAM
1
3
1
3
20
1
19
Çevre Ve Doğal
Hayatı Koruma
Mesleki Ve
Dayanışma
Dernekleri
Dini Hizmetlerin
Ger. Yönelik
Eğitim Ve
Araştırma
Gıda Tarım Ve
Hayvancılık
İmar Şehircilik Ve
Kalkınma
Hak Ve
Savunuculuk
İnsani Yardım
Dernekleri
Kamu Kurumları Ve
Personelini
Destekleyen D.
Sağlık Alanında
Faaliyet Gös.
Yaşlı ve Çocuklara
Yönelik Der.
Spor İle İlgili
Dernekler
Bireysel Öğreti Ve
Toplumsal Gelişim
Der.
Düşünce Temelli
Dernekler
DARENDE
1
Engelli
Toplumsal Değerleri
Yaşatma
BATTALGAZİ
11
8
1
4
4
3
4
1
1
63
64
6
10
14
40
2
1
4
168
2
1
1
1
Uluslararası
Teşekküller Ve
İşbirliği
Kültür Sanat Ve
Turizm Dernek.
1
1
TOPLAM
23
15
12
3
139
6
1
4
3
6
2
5
1
7
4
9
5
1
1
8
2
1
1
3
4
6
2
1
1
8
1
8
5
2
1
8
14
245
165
2
67
18
2
2
2
2
1
44
3
1
3
1
1
3
3
1
2
9
1
2
1
44
3
İÇKİLİ DERNEK LOKALİ :1
iÇKiSiZ DERNEK LOKALi:33
TOPLAM : 34
Vakıf Lokali :1
16
68
6
14
4
218
9
11
1
4
4
4
110
7
17
33
2
1
611
32
41
Nakil Dernek : 2
Nakil Federasyon:1
5
Federasyon
1
1
1
2
1
18
62
23
7
9
16
10
214
1010
:4
Download

il merkezi ve ilçelerimizdeki derneklerin sayılarını görüntülemek için