Download

1) Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak