T.C.
T.C S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I
T Ü R K İY E K A M U H ASTAN ELERİ K U RU M U
Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi
İhale Kodu : 00043
SAYI :
KONU: Teklif Mektubu
I
PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale
22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın ahnacaktır. K D V Hariç bınm fiyatın hastanemiz
K anununun
satmalına birimine gönderilmesini rica ederim.
„ . _
Fax
ft
( d , ın m
Dr.İlhan E RK A N
" 0 414 512 H 3 6
S.No
Mal / Hizmet Adı
1
TABELA IŞIKLANDIRMASI BAKIM
ONARIMI
Teklif Veren Firmanın
Adı
Adresi
Telefon
Fax
E-Mail
H .s .a n e Y 8 „ e l,c * i
Miktarı
Birim Fiyat
Birimi
Toplam
Fiyat
ADET
1
Genel
Toplam(KDV
Hariç):
Firma Yetkilisi
Kase ve im za
Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.
f e U
l f i m »’ - 1»15 4~'M
'u °’ *
T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ
KUTU PLEKSİ HARFLERİNİN ONARIMI BAKIM VE ONARIM
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Kutu Pleksi Harflerin:
1-Kutu pleksi (kabartm a) harflerin için led ışık yapımı yapılacaktır. (52 (eliiki) adet)
2-Tebelanın onarımı sırasında doğabilecek kazalara yüklenici firm a sorumludur.
Gerekli tedbirleri alm akla yükümlüdür.
3-Lensli
üç cipli silikonlu dış mekan kırmızı Led ışıklandırma yapımı, her 90 (doksan)
led arasına bir m otor takılacaktır.
4-Led ışıklandırma her türlü arızaya karşı 3 (üç) yıl garantili olmalı
4-Zaman ayarlı Işıklı fotoselli takılmalı (3 adet)
5-Kutu pleksi (kabartm a) harflerin yapılacağı tebela (led ışığı) aşağında Ek: 1 ve Ek:2
yer almaktadır.
6-Yüklenici firm a tarafından sökülmesi, taşıma ve montajı firm a tarafından ücretsiz
olarak yapacaktır.
8-Yüklenici tadilatı en geç 7 (yedi) takvim günün bitirmiş olacaktır.
Ek:1
M üdürü
Ek:2
•— ........ .
« I»
9mmŞmK
ÇİFTÇİ
Hastanesi
idari vaTM ali H izm etler
M üdürü
Ğ a h a tin jm M A N A K
Vı ran5
Hastanesi
id ari - p m ali H izm e tle r
M u d u r V ardım ası
Download

indir - Viransehir Devlet Hastanesi