Mezun olmak için gerekli not ortalamasını (2,00) tutturamayan öğrenci ne yapmalıdır?
Mezun olmak için gerekli ortalamayı sağlayamayan öğrenciler bir sonraki
dönemde/dönemlerde kayıt yenileme ve derse yazılım yaparak gerekli ortalamayı
sağlamaları halinde mezun olabileceklerdir.
Download

Mezun olmak için gerekli not ortalamasını (2,00) tutturamayan