T.C.
KAĞITHANE KAYMAKAMLIĞI
İlçe Müftülüğü
Sayı
:571 8875 0-6926597218
Konu
:Yardım Toplama
1
19.a2.20|5
4l
^W
CAVIİİ İVAM-HATİPLİ
İlgi:
ĞİNTtr
13.02.20T5 tarihli ve 8922|074-8141152l sayılı yazı.
Başkanlığımızca başlatılan oKardeş Şehir Projesi' kapsamında İstanbul İl Vtlttlltlgü tarafından
Rusya Federasyonu Başkurdistan Özerk Cumhuriyetinin başkenti Ufa'da İslam Üniversitesi
Binasının inşaatına katkıda bulunmak amacıyla ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için İlçemize
bağlı camilerden yardım talep edilmektedir.
Bu itibarla 2860 Sayılı Yardım Toplama Usul ve Esasları hakkındaki Kanun
çerçevesinde
20.02.2015 cuma na;nrrazıfla müteakiben caminizden yardım toplanması, toplanacak yardımın
Vaklfbank İstanbul Şubesilndeki TR680001500158007287303750 no'lu hesaba yatınlarak
dekont ve tutanağın mutlaka 23.02.2015 Pazartesi gtiniine kadar mutlaka daireme teslim
edilmesi hususunda gereğini rica ederim.
KAğıthane Müftüsü
Selrantepe Mahallesi İbrahimkaraoğlanoğlu Caddesi,Seyrantepe Merkez Camii Yanı No:85
Kağıtlıane israı.ieulz rebfoı(02l2)284 95.0l Faks :(0212 )284 48 65
Elektronik Ağ: httB://kagithanemuftuluzu.eov.tr
e-Posta : [email protected]
Bilgi
Için
Tayyip CANER
Şef
Download

dosya ındır - Kağıthane Müftülüğü