Sinop Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Projesi”
2015 yılı Mart ayı içerisin de Sinop Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ile İş-Kur Sinop İl
Müdürlüğü ve KOS-GEB Sinop Hizmet Merkezi Müdürlüğü ortaklaşa olarak hayata geçirmeyi
planladığımız projelerimizden “ Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Projesi” Denetimli Serbestlik altındaki
yükümlülerimiz ve eski hükümlülerimize yönelik alternatif çalışma ve iş kurma amacı gütmektedir.
Bu proje de yer alacak yükümlü ve eski hükümlülerimiz Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Projesine kayıt olarak 10 günlük eğitim sürecini başarı ile tamamladıkların da Girişimcilik Belgesi
almaya hak kazanacaklardır. Bu belge ile yeni iş kurmak isteyecek kişiler kuracağı iş alanına ilişkin
projeleri ile birlikte Kos-Geb Sinop Hizmet Merkezi Müdürlüğüne başvurularını yapacak, iş yerlerine
gerekli kuruluş giderleri, makine teçhizat giderleri ve işletme giderlerini faturalandırarak Kos-Geb’in
30.000 TL hibe, 70.000 TL faizsiz kredi imkanlarından faydalanacaktır. İş yerine ilişkin harcamaların
faturalandırılması ve yapılan harcamaların % 70’i kişilere geri alınmaksızın hibe edilecektir. KOsGeb’in bu desteğinden faydalanmak için gerekli olan “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Projesi” Sinop
Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz tarafından yükümlü ve eski hükümlülerimize sağlanacaktır.
Ayrıca bu projemiz de yer alacak kişilere İş-Kur Sinop İl Müdürlüğü tarafından Kurs süresi boyunca
günlük 20 TL cep harçlığı ödemesi gerçekleştirilecektir.
Bu projemizden faydalanmak isteyen Denetimli Serbestlik altındaki yükümlü ve eski
hükümlülerimizin Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Projesinin yanı sıra Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz 2015
yılı içerisin de aşağıda ki tablo da belirtilen projeleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Projeler ile
ilgili ayrıntılı bilgi almak için Müdürlüğümüze başvurarak Proje Sorumlusu Ds Uzmanı İbrahim ÇAYLI
ile görüşerek gerekli bilgileri alabilirsiniz.
2015 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN PROJELER
PROJELER
KATILIMCI SAYISI
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Projesi
12 Kişi
İnşaat Teknolojileri Su Bazlı Boya Eğitimi
20 Kişi ve Üzeri
Fidan Üretimi ve Ağaçlandırma Eğitimi
20 Kişi ve Üzeri
İş Makineleri Operatörlüğü Eğitimi
10 Kişi
Download

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Projesi