Kriyojenik Depolama Tanklarý
Dizayn Basýncý (bar)
17
Dizayn Sýcaklýðý(C)°
-196
Dizayn Kodu
EN-13445
AD-2000 Code
Talebe göre farklý kapasite ve basýnçta üretim yapýlmaktadýr.
Kapasite (m³)
2,5
3
5
10
15
20
25
30
40
50
15
Kriyojenik Taþýma Tanklarý
Dizayn Basýncý (bar)
17
Dizayn Sýcaklýðý(C)°
-196
Dizayn Kodu
EN-13445
AD-2000 Code
Talebe göre farklý kapasite ve basýnçta üretim yapýlmaktadýr.
Kapasite (m³)
3
5
10
17
20
25
CO2 Depolama Tanklarý
Dizayn Basýncý (bar)
25
Dizayn Sýcaklýðý(C)°
-40
Dizayn Kodu
EN-13445
AD-2000 Code
Kapasite (m³)
10
5
Talebe göre farklý kapasite ve basýnçta üretim yapýlmaktadýr.
CO2 Taþýma Tanklarý
Dizayn Basýncý (bar)
25
Dizayn Sýcaklýðý(C)°
-40
Dizayn Kodu
EN-13445
AD-2000 Code
Talebe göre farklý kapasite ve basýnçta üretim yapýlmaktadýr.
Kapasite (m³)
10
15
20
30
50
Download

Kriyojenik Depolama Tankları Kriyojenik Taşıma Tankları Talebe