TEZ TALEPLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Arşivinde bulunan, dijital ortamda yayınlama izni
olmayan eski tarihli (2006 yılı öncesi) tezlerin, TÜBİTAK - ULAKBİM tarafından işletilmekte olan
Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) üzerinden araştırma hizmetine
sunulması, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 13.05.2014 tarihli toplantısında uygun
görülmüştür.
Söz konusu karar uyarınca, TÜBESS Katılım Protokolünün İstek Yapan Kurumun Yükümlülükleri
bölümünün (6.3.5) maddesine göre;

TÜBESS’e üye kütüphaneler araştırmacılarından gelen talepleri Yükseköğretim Kurulu Tez
Merkezine iletecek,

Tez Merkezi, talep edilen tezi üniversite kütüphanesine elektronik ortamda gönderecek,

Kütüphaneler, elektronik ortamda sağlanan tezlerin basılı (print) formatta kopyalarını bireysel
araştırmalarda kullanılmak üzere araştırmacılara teslim edecek,

Araştırmacılara teslim edilen belgeleri bilgisayar siteminden silecek ve hiçbir suretle
arşivlemeyecektir.

2006 yılı sonrası tezlerde; tez yazarı, tezin bir yayınevi tarafından yayınlanma sürecinde olması
veya tezle ilişkili patent başvurusu gibi gerekçelerle, tezin onaylanma tarihinden itibaren süreli
olarak en fazla 3 (üç) yıl olmak üzere kısıt koyabilmektedir. Tez numarasının üzerine
tıklandığında, ilgili tezin durumu hakkındaki açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

TÜBESS üzerinden sağlanan belgeler, doğrudan eğitim ve araştırma amaçlı kullanıma yönelik
olacağından, bu koşula uygun şekilde talepte bulunulmalıdır. Sağlanan kaynaklar üzerinden ticari
bir işlem yapılamaz.

Bu sistemin uygulanması ve hizmetler kapsamında; belgelerin adil ve doğru kullanımından istek
yapan kütüphaneler sorumlu olacaktır.
Yükseköğretim Kurulu
Ulusal Tez Merkezi
Download

Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) Duyurusu