Genişletilmiş özet İngilize olmalıdır.
Genişletilmiş özet için yazım kuralları aşağıda verilmektedir:
1) Genişletilmiş özet MS Word belgesi olarak A4 formunda (en fazla 2 sayfa) Arial yazı tipi ve
tek satır aralığı kullanılarak İngilizce dilinde yazılmalıdır.
2) Çalışmanın başlığı 2 satırı geçmemeli, 11 font büyüklükte büyük harflerle yazılmalıdır.
3) Genişletilmiş özet metinler online olarak sisteme yüklenecektir. Yazar adları, yazarların
çalıştığı firma/ bölüm/üniversite/enstitü adlarını Sistem otomatik olarak bildiri metnine
ekleyecektir. Bu nedenle sisteme yüklenecek bildiri metninde yazar ve kurum isimleri
kesinlikle bulunmamalıdır.
4) Sunumu yapacak olan yazar ve ilgili (corresponding) yazar isimleri sistemden
kaydedileceğinden bu yazarların isimleri de kesinlikle metin üzerinde belirtilmemelidir.
5) Genişletilmiş özetteki “özet” bölümü 9 font büyüklükte, italik olarak 150 sözcüğü geçmeyecek
şekilde yazılmalıdır.
6) En fazla 5 anahtar kelime 9 font büyüklükte, italik ve küçük harflerle yazılmalıdır, genel
terimlerden kaçınılmalıdır.
7) Yazı numaralandırma yapılarak bölünmelidir. Alt bölümler 1.1 şeklinde numaralandırılmalıdır
(sonra 1.1.1, 1.2,..). Özete bölüm numarası yazılmamalıdır. Tüm yazıda, (özet hariç) 10 font
büyüklük kullanılmalıdır.
8) Paragraflar arasında 5nk boşluk bırakılmalıdır. (Word programının Paragraf menüsü).
Paragraflar arasındaki boşluklar enter tuşu ile kesinlikle verilmemelidir.
9) Kenar boşlukları sol=2,5, sağ=2,5, üst=2,5 ve alt=2,5 olarak ayarlanmalıdır.
10) Şekil ve Tablo başlıkları 8 font büyüklükte, sayfayı ortalayarak verilmelidir.
11) Kaynaklar 8 font büyüklükle genişletilmiş özet örneğine uygun olarak yazılmalıdır.
Download

Genişletilmiş özetler için yazım kuralları aşağıda verilmektedir: