T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü
Pazartesi
1
Sınıf
2
3
4
5
6
Salı
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Çarşamba
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
Perşembe
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
Cuma
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
08:00 08:50 09:40 10:30 11:20 12:20 13:10 14:00 14:50 15:40 08:00 08:50 09:40 10:30 11:20 12:20 13:10 14:00 14:50 15:40 08:00 08:50 09:40 10:30 11:20 12:20 13:10 14:00 14:50 15:40 08:00 08:50 09:40 10:30 11:20 12:20 13:10 14:00 14:50 15:40 08:00 08:50 09:40 10:30 11:20 12:20 13:10 14:00 14:50 15:40
08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 13:00 13:50 14:40 15:30 16:20 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 13:00 13:50 14:40 15:30 16:20 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 13:00 13:50 14:40 15:30 16:20 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 13:00 13:50 14:40 15:30 16:20 08:40 09:30 10:20 11:10 12:00 13:00 13:50 14:40 15:30 16:20
1
10/AAL
2
10/BAL
3
4
7
10
13
16
25
28
N.YURT N.YURT
İNGAL2
MYDİL1
MAT2
MAT2
KATHİZ
KATHİZ
İNGAL2
N.YURT N.YURT E.AKBU
F.DOK
F.DOK
B.KATI
B.KATI
N.YURT N.YURT E.AKBU E.AKBU
BİYO
BİYO
DİN K2
TAR2
TAR2
KIM2
KIM2
FİZ2
FİZ2
BİYO
B.BIÇA
B.BIÇA
K.ARIK
S.TEKİ
S.TEKİ
E.AYDI
E.AYDI
B.BIÇA
BİYO
TELKÖ
H.ERÇE H.ERÇE
İNGAL2
F.BAYR H.ÖZKA H.ÖZKA
FİZ2
FİZ2
MAT2
MAT2
10/FAL
E.AYDI
E.AYDI
B.TEKK
B.TEKK
MAT2
MAT2
İNGAL2
İNGAL2 GELALA GELALA
BİYO
10/GAL
Y.SAĞC Y.SAĞC F.BAYR
F.BAYR Z.GENÇ Z.GENÇ
B.BIÇA
10/SML
TAR2
G.CANG G.CANG
MAT2
MAT2
FİZ2
B.YILM
E.AYDI
11/AAL
S.KOCA V.AKGÜ V.AKGÜ
B.KATI
TEDEB3 TEDEB3
DANL3
DANL3
C.ERBİ
C.ERBİ
O.AKTA O.AKTA
TEDEB3
İNK TA
GRAFA
STAR
TEDEB3 TEDEB3
BİYO
TTM
GRAFA
11/FAL
V.AKGÜ S.KOCA A.ÜNSA A.ÜNSA
11/GAL
B.ACAR B.ACAR B.ACAR B.ACAR
DANL3
DANL3
11/SML
G.YÜCE G.YÜCE S.ŞANL
S.ŞANL
ERKÇP
SMÜZ
ERKÇP
SMÜZ
ERKÇP
BİYO
H.ÖZKA H.ÖZKA
F.DOK
F.DOK
H.TEMİ
H.TEMİ
H.TEMİ
H.TEMİ
BEĞT2
TEDEB2
DİN K2
H.ÖZKA O.AKTA
K.ARIK
H.ERÇE H.ERÇE
BİLTEK
BİLTEK
İNGAL2
İNGAL2
BİYO
PROGT
PROGT
PROGT
TEKMRE TEKMRE
A.ÜNSA A.ÜNSA
M.AYDI
M.AYDI
BİYO
BİYO
BİYO
BİYO
B.BIÇA
B.BIÇA
ÇEMÜZ
MAT2
MAT2
G.YÜCE Y.SAĞC Y.SAĞC
TAR2
A.SAĞI
TAR2
A.SAĞI
BİYO
FİZ2
COĞ2
COĞ2
S.GÜL
S.GÜL
MAT2
MAT2
TAR2
İNGML2 İNGML2
MAT2
MAT2
B.YILM
B.YILM
B.ASLA
B.ASLA
SEÇMÜZ SEÇMÜZ BEĞT3
BEĞT3
İNK TA
İNK TA
FELS
FELS
G.YÜCE G.YÜCE
H.TEMİ
H.TEMİ
S.KOCA S.KOCA S.KOCA S.KOCA
S.KOCA V.AKGÜ
M.AYDI
M.AYDI
MYDİL2
SYATMK SYATMK GEMİCİ
İNGAL3
İNGAL3
B.ASLA
GRAFA
GRAFA
GRAFA
GRAFA
ÖZEĞT
ÖZEĞT
GEMİCİ
DİN K3
İNK TA
İNGAL3
İNGAL3 DÇATÖN DÇATÖN
İ.EKME
İ.EKME
V.AKGÜ F.BAYR
F.BAYR A.SAĞL
B.ASLA
B.ASLA
N.MEKİ
İNGAL3
İNGAL3
FELS
FELS
BEĞT3
E.AKBU E.AKBU S.KOCA S.KOCA
MYDİL2
ANHİZ
MYD12
B.DEMİ
E.AKBU E.AKBU
H.TEMİ
H.TEMİ
B.KATI
MAFİZ
TEDEB2
MAT2
MAT2
MAT2
MAT2
COĞ2
COĞ2
TEDEB2 TEDEB2
B.BIÇA
S.AKBA
B.TEKK
B.TEKK
B.TEKK
B.TEKK
S.GÜL
S.GÜL
S.AKBA
STAR
DANL2
DANL2
KIM2
KIM2
MAT2
MAT2
COĞ2
COĞ2
REHB
S.ŞANL
S.TEKİ
S.TEKİ
B.YILM
B.YILM
S.GÜL
S.GÜL
S.ŞANL
TEDEB3 İNGAL3
İNGAL3
SCOĞ
SCOĞ
DANL3
DANL3
SEYİR
SEYİR
SEYİR
REHB
SEYİR
SEYİR
YKAMAR YKAMAR
YKAMAR YKAMAR YKAMAR SYATMK
İ.EKME
İ.EKME
İ.EKME
B.ASLA
İ.EKME
İ.EKME
G.BAŞK G.BAŞK
G.BAŞK G.BAŞK G.BAŞK
N.MEKİ
İNGAL3
SSİSBK
WEBTS
İNGAL3
SSİSBK
SSİSBK
SMA
SMA
REHB
WEBTS
WEBTS
WEBTS
WEBTS
WEBTS
WEBTS
WEBTS
WEBTS
A.SAĞI
E.AKBU E.AKBU A.ÜNSA A.ÜNSA
A.ÜNSA
B.YILM
B.YILM
O.AKTA
A.SAĞI
A.SAĞI
A.SAĞI
A.SAĞI
A.SAĞI
A.SAĞI
A.SAĞI
A.SAĞI
ERKÇP
ERKÇP
İNGAL3
BEĞT3
SEMAT
İNK TA
İNK TA
SCOĞR
İNGAL3
İNGAL3 TEDEB3
FELS
FELS
SCOĞ
FELS
SCOĞ
ERKÇP
FELS
REHB
H.ERÇE H.ERÇE D.KÖSE
İNGAL3
BEĞT3
E.AKBU E.AKBU S.SOYK S.SOYK
B.TEKK S.KOCA S.KOCA S.KOCA
SAÇŞEK SAÇŞEK SAÇŞEK SAÇŞEK
SAÇŞEK SAÇŞEK SAÇŞEK SAÇŞEK
C.BARI
C.BARI
C.BARI
C.BARI
C.BARI
C.BARI
C.BARI
TSPOR
İNK TA
TEDEB3 TEDEB3
G.CANG G.CANG S.SOYK
BEĞT3
BEĞT3
TSPOR
H.TEMİ
H.TEMİ
S.SOYK S.SOYK
FELS
FELS
DANL3
DANL3
SEMAT
S.KOCA S.KOCA F.ÜNLÜ
F.ÜNLÜ
B.TEKK S.SOYK S.SOYK
İÇSER
İÇSER
SCOĞ
KONSER KONSER KONSER
BEĞT3
SEMAT
TEDEB3 TEDEB3
H.TEMİ
B.TEKK
S.AKBA
S.AKBA S.KOCA S.KOCA
ANDUY
TEDEB4 TEDEB4 İNGAL4
İNGAL4
DİN K4
DANL4
TRAFİK
BİLREZ
BİLREZ
BİLREZ
BİLREZ
BİLOPE BİLOPE BİLOPE BİLOPE
MYD12
MYD12
B.KATI
S.AKBA
F.BAYR
A.SAÇA S.AKBA
S.AKBA H.ÖZKA
B.DEMİ
B.DEMİ
B.DEMİ
B.DEMİ
B.DEMİ
VARD
VARD
DANL4
VARD
REHB
VARD
G.BAŞK G.BAŞK G.BAŞK G.BAŞK
DENHAB DENHAB TEDEB4 TEDEB4
E.BAŞK
E.BAŞK O.AKTA O.AKTA
İŞLME3
YATT
YATT
YATT
E.BAŞK
E.BAŞK
E.BAŞK
E.BAŞK
İŞLME3
İŞLME3
İŞLME3
İŞLME3
REHB
TRAFİK
İNGAL4
İNGAL4
DANL4
DANL4
TEDEB4
DİN K4
ANİMAS ANİMAS ANİMAS ANİMAS
TEDEB4 TEDEB4 İNGAL4
İNGAL4
İŞLME2
12/GAL
M.AYDI
M.AYDI
F.ÜNLÜ
F.ÜNLÜ
C.ERBİ
Z.GENÇ E.EREN A.SAÇA
B.ACAR B.ACAR B.ACAR B.ACAR
C.ERBİ
C.ERBİ
M.AYDI
M.AYDI
B.ACAR B.ACAR B.ACAR B.ACAR B.ACAR B.ACAR B.ACAR B.ACAR
İŞLME1
İŞLME1
İŞLME1
İŞLME1
İŞLME1
İŞLME1
İŞLME2
İŞLME2
İŞLME2
12/GML
M.KAVA M.KAVA M.KAVA M.KAVA M.KAVA M.KAVA M.KAVA M.KAVA
M.KAVA M.KAVA M.KAVA M.KAVA M.KAVA M.KAVA M.KAVA M.KAVA
İŞLME3
İŞLME3
İŞLME3
İŞLME3
İŞLME3
İŞLME3
İŞLME3
İŞLME3
İŞLME1
İŞLME1
İŞLME1
İŞLME1
İŞLME1
İŞLME1
İŞLME1
İŞLME1
İŞLME2
A.AVCI
A.AVCI
A.AVCI
A.AVCI
A.AVCI
A.AVCI
A.AVCI
A.AVCI
B.DEMİ
B.DEMİ
B.DEMİ
B.DEMİ
B.DEMİ
B.DEMİ
B.DEMİ
B.DEMİ
Z.GENÇ Z.GENÇ Z.GENÇ Z.GENÇ Z.GENÇ Z.GENÇ Z.GENÇ Z.GENÇ
DİN K4
İŞLME2
İŞLME2
İŞLME2
İŞLME2
TRAFİK
DANL4
DANL4
TEDEB4
B.TEKK E.EREN
C.ERBİ
C.ERBİ
F.ÜNLÜ A.SAÇA
MAT1
MAT1
TEDEB1 TEDEB1
DANL1
DANL1
İNGAL1
İNGAL1
COĞ1
COĞ1
9/A
S.ŞANL
S.ŞANL
C.ERBİ
C.ERBİ
B.ASLA
B.ASLA
S.GÜL
S.GÜL
TAR1
TAR1
SEÇDRS SEÇDRS İNGAL1
İNGAL1
FİZ1
FİZ1
9/B
H.ERÇE H.ERÇE
M.AYDI
İ.UYSA
İ.UYSA
9/C
S.SOYK S.SOYK
BEĞT1
İŞLME2
SCOĞR SCOĞR
S.GÜL
S.GÜL
İŞLME3
İŞLME3
İŞLME3
İŞLME2
İŞLME3
İŞLME3
İŞLME2
İŞLME3
İŞLME2
İŞLME3
İŞLME2
İŞLME3
İŞLME2
REHB
H.DEĞİ
İŞLME3
İŞLME2
İŞLME3
İŞLME2
İŞLME3
İŞLME2
İŞLME3
İŞLME2
İŞLME3
İŞLME2
İŞLME3
İŞLME2
İŞLME3
İŞLME3
FİZ1
FİZ1
MÜZ
BİYO1
BİYO1
KİM1
KİM1
İ.UYSA
İ.UYSA
G.YÜCE
Y.SAĞC Y.SAĞC
B.BIÇA
B.BIÇA
S.TEKİ
S.TEKİ
SEÇ.DE
İNGAL1
İNGAL1
BİYO1
BİYO1
TEDEB1 TEDEB1
MAT1
MAT1
İNGAL1
İNGAL1
KİM1
H.ÖZKA G.YÜCE
M.AYDI
M.AYDI
B.BIÇA
B.BIÇA
S.ŞANL
M.AYDI
M.AYDI
S.TEKİ
MÜZ
DİN K1
MAT1
MAT1
COĞ1
COĞ1
SAĞL1
BİYO1
İNGAL1
İNGAL1 TEDEB1 TEDEB1
BİYO1
BİYO1
B.YILM
B.YILM
S.GÜL
S.GÜL
B.BIÇA
B.BIÇA
D.UYAR D.UYAR O.AKTA O.AKTA
B.BIÇA
B.BIÇA
MAT1
MAT1
G.YÜCE A.SAÇA
MAT1
MAT1
S.ŞANL Y.SAĞC Y.SAĞC
TAR1
TAR1
SÇMDE
BİLET
BİLOPE
TEDEB4
SMA
SMA
REHB
B.DEMİ
B.DEMİ
S.AKBA
B.TEKK
B.TEKK
F.BAYR
VARD
VARD
VARD
TRAFİK
TEDEB4 İNGAL4
D.UYAR D.UYAR A.SAÇA E.BAŞK
İNTERN İNTERN İNGAL4
TEDEB4 TEDEB4 TRAFİK
İNGAL4
İNGAL4
İNGAL4
A.SAĞI
A.SAĞI
N.YURT N.YURT
İŞLME1
İŞLME1
İŞLME1
İŞLME1
DANL4
DANL4
F.ÜNLÜ
İŞLME1
İŞLME1
TAR1
SAĞL1
SÇMDE
REHB
TEDEB1 MESGL
İNGAL1
İNGAL1
BİYO1
SEÇ.DE
B.ASLA
H.ÖZKA F.BAYR
S.TEKİ
S.ŞANL
A.AVCI
B.ASLA
B.ASLA
B.BIÇA
G.YÜCE H.ERÇE H.ERÇE
KİM1
DANL1
MÜZ
MESGL
MESGL
MAT1
MAT1
S.TEKİ
C.ERBİ
G.YÜCE
A.AVCI
A.AVCI
İNGAL1
İNGAL1
DANL1
DANL1
D.UYAR D.UYAR
F.ÜNLÜ
F.ÜNLÜ D.UYAR
KİM1
KİM1
TEDEB1
FİZ1
MAT1
MAT1
SEÇ.DE
FİZ1
S.TEKİ
H.ERÇE H.ERÇE
O.AKTA
İ.UYSA
B.YILM
B.YILM
G.YÜCE
İ.UYSA
DANL1
İNGAL1
İNGAL1
MAT1
D.UYAR D.UYAR
F.DOK
MÜZ
SEÇ.DE
SÇMDE
FİZ1
MAT1
SÇMDE
E.AYDI
F.DOK
D.UYAR D.UYAR A.SAĞL
DİN K1
MAT1
MAT1
DANL1
DANL1
COĞ1
COĞ1
BEĞT1
F.DOK
F.DOK
V.AKGÜ V.AKGÜ
S.GÜL
S.GÜL
S.SOYK S.SOYK
BİYO1
BİYO1
İNGAL1
TEDEB1
KİM1
KİM1
MAT1
İNGAL1
S.ŞANL
S.TEKİ
S.TEKİ
F.DOK
D.UYAR D.UYAR
SEÇ.DE
MÜZ
İNGAL1
KİM1
S.TEKİ
G.YÜCE G.YÜCE D.UYAR D.UYAR
İNGAL1
İŞLME1
DİN K4
F.ÜNLÜ E.EREN A.SAÇA
İNGAL1
MAT1
S.TEKİ
H.ÖZKA H.ÖZKA
TEDEB4 TRAFİK
DİN K4
İNGAL1
MAT1
F.ÜNLÜ Y.SAĞC Y.SAĞC
FİZ1
APMK
H.DEĞİ
DANL1
E.AYDI
APMK
İŞLME2
F.ÜNLÜ
BİYO1
APMK
H.DEĞİ
BİYO1
DİN K1
APMK
İŞLME2
B.BIÇA
O.AKTA V.AKGÜ H.ÖZKA
F.ÜNLÜ E.EREN A.SAÇA
H.DEĞİ
F.BAYR
TEDEB1
TEDEB4 TRAFİK
İŞLME2
SEÇDRS SEÇDRS DİN K1
DANL1
MYD12 SEÇMÜZ SEÇMÜZ
B.ASLA G.YÜCE G.YÜCE
H.DEĞİ
F.BAYR
DANL1
REHB
MYD12
B.ASLA
İŞLME2
İNGAL1
İNGAL1
REHB
H.DEĞİ
F.BAYR
İNGAL1
MYD12
B.ASLA G.YÜCE
İŞLME2
İNGAL1
N.YURT N.YURT V.AKGÜ V.AKGÜ
MYD12
H.DEĞİ
İŞLME1
SMA
B.TEKK
İŞLME3
İŞLME2
COĞ1
MESGL
İŞLME3
H.DEĞİ
S.GÜL
MESGL
İŞLME3
İŞLME2
COĞ1
Z.GENÇ Z.GENÇ
İŞLME3
H.DEĞİ
S.GÜL
MAT1
İŞLME3
İŞLME3
SMA
İŞLME2
O.AKTA
B.YILM
İŞLME3
İŞLME3
DANL4
İŞLME1
İŞLME1
TEDEB1
MAT1
V.AKGÜ V.AKGÜ B.TEKK
B.ACAR B.ACAR B.ACAR B.ACAR B.ACAR B.ACAR B.ACAR B.ACAR
B.ASLA
SEÇBED SEÇBED
DANL4
C.ERBİ
İŞLME1
İŞLME1
FİZ1
B.YILM
İŞLME1
TEDEB4
N.ÖZTÜ N.ÖZTÜ N.ÖZTÜ N.ÖZTÜ N.ÖZTÜ N.ÖZTÜ N.ÖZTÜ N.ÖZTÜ
E.AYDI
S.ŞANL
İŞLME1
DİN K4
N.YURT N.YURT A.SAÇA
G.CANG G.CANG G.CANG G.CANG
FİZ1
TEDEB1 TEDEB1
İŞLME1
REHB
A.SAĞI
S.SOYK S.SOYK F.ÜNLÜ
E.AYDI
BİYO1
H.ÖZKA
TEDEB4 TEDEB4
V.AKGÜ V.AKGÜ F.ÜNLÜ
MESGL
H.ÖZKA S.ŞANL
C.ERBİ
F.ÜNLÜ
N.ÖZTÜ
MAT1
İŞLME1
C.ERBİ
TEDEB4 TEDEB4
SAĞL1
F.DOK
DİN K4 DENHAB
E.BAŞK
F.BAYR G.YÜCE H.ÖZKA
MAT1
İNGAL4
İNGAL4
E.BAŞK
İNGAL1
F.DOK
B.KATI
DANL4 DENMEV DENMEV
F.BAYR
TAR1
ANDUY
B.KATI
C.ERBİ
İNGAL1
TAR1
ANDUY
B.DEMİ
DANL4
BEĞT1
H.ERÇE H.ERÇE
ANHİZ
B.DEMİ
C.ERBİ
H.TEMİ
FİZ1
ANHİZ
F.BAYR
REHB
BEĞT1
E.AYDI
İNGAL4
C.ERBİ
H.TEMİ
FİZ1
İNGAL4
E.AKBU E.AKBU F.BAYR
İNGAL4
O.AKTA O.AKTA
E.AYDI
N.ÖZTÜ N.ÖZTÜ N.ÖZTÜ
Y.SAĞC Y.SAĞC B.ASLA
DİN K1
F.BAYR A.SAÇA
F.BAYR A.SAÇA
BEĞT3
O.AKTA D.UYAR D.UYAR
TEDEB1 TEDEB1
MÜZ
SCOĞ
BEĞT3
G.BAŞK G.BAŞK G.BAŞK H.ÖZKA
DANL4
İŞLME3
A.AVCI
BİLET
B.DEMİ
DANL4
D.KÖSE D.KÖSE D.KÖSE D.KÖSE D.KÖSE D.KÖSE D.KÖSE D.KÖSE
MESGL
BİLET
B.DEMİ
V.AKGÜ V.AKGÜ F.ÜNLÜ
İŞLME2
BEĞT1
DANL3
Z.GENÇ Z.GENÇ Z.GENÇ Z.GENÇ Z.GENÇ Z.GENÇ Z.GENÇ Z.GENÇ
M.KAVA M.KAVA M.KAVA M.KAVA M.KAVA M.KAVA M.KAVA M.KAVA
Y.SAĞC Y.SAĞC S.SOYK S.SOYK
SAĞL1
B.DEMİ
DENMEV
A.ÜNSA A.ÜNSA A.ÜNSA A.ÜNSA A.ÜNSA A.ÜNSA A.ÜNSA A.ÜNSA
İŞLME2
İŞLME3
B.DEMİ
A.SAĞI
İŞLME2
İŞLME3
B.DEMİ
İŞLME2
İŞLME1
S.KOCA V.AKGÜ V.AKGÜ
D.KÖSE D.KÖSE D.KÖSE
A.SAĞI
SAĞL1
REHB
G.CANG G.CANG G.CANG G.CANG
MUTUYG MUTUYG MUTUYG
İŞLME2
İNGAL1
MKYJ
C.BARI
D.KÖSE D.KÖSE D.KÖSE D.KÖSE
A.SAĞI
İNGAL1
S.KOCA S.KOCA
MUTUYG MUTUYG MUTUYG MUTUYG
İŞLME2
D.UYAR D.UYAR H.ÖZKA
K.ARIK
SEMAT
A.SAĞI
9/G
DİN K3
S.KOCA
B.TEKK
İŞLME2
DİN K1
SCOĞR
B.TEKK
SEMAT
A.SAĞI
SAĞL1
SEMAT
Z.GENÇ Z.GENÇ B.TEKK
B.TEKK
İŞLME2
H.ÖZKA A.SAĞL
MKYJ
EÇÖZBA EÇÖZBA SEMAT
B.ACAR
DİN K3
A.SAĞI
TAR1
MKYJ
REHB
C.ERBİ
K.ARIK
İŞLME2
TAR1
ELAYAK ELAYAK ELAYAK
E.AKBU E.AKBU
N.YURT N.YURT
A.SAĞI
İNGAL1
ÖZEĞT
C.ERBİ
İŞLME2
İNGAL1
ÖZEĞT
C.ERBİ
A.SAĞI
N.YURT N.YURT H.ERÇE H.ERÇE
ÖZEĞT
TEDEB3 TEDEB3 İNGML3 İNGML3
İŞLME2
9/F
ÖZEĞT
B.ACAR B.ACAR B.ACAR B.ACAR
BEĞT3
DENMEV DENMEV
SMA
B.YILM
BEĞT3
H.TEMİ
VARD
SMA
B.YILM
H.TEMİ
DANL3
F.BAYR
MYDİL3
BEĞT3
A.SAĞI
İNGAL1
A.SAĞL E.AKBU
B.DEMİ
H.TEMİ
İŞLME1
İNGAL1
DİN K3
B.DEMİ
C.ERBİ
A.SAĞI
BİYO1
SAREZA SAREZA
S.AKBA
TEDEB3
İŞLME1
BİYO1
TTM
B.KATI
TEDEB2 TEDEB2
İNK TA
A.SAĞI
H.ÖZKA H.ÖZKA D.UYAR D.UYAR
TTM
B.KATI
BEĞT2
A.SAĞL
İŞLME1
9/E
REHB
B.DEMİ
N.YURT N.YURT O.AKTA O.AKTA
S.AKBA
BEĞT2
S.SOYK S.SOYK S.AKBA
İ.EKME
A.SAĞI
F.BAYR Y.SAĞC Y.SAĞC
SEVİS
D.KÖSE D.KÖSE D.KÖSE D.KÖSE
GEMİCİ
İŞLME1
İNGAL1
B.DEMİ
BEĞT2 KOZMET KOZMET KOZMET
H.TEMİ G.CANG G.CANG G.CANG
İ.EKME
A.SAĞI
F.BAYR
B.DEMİ
SEVİS
BEĞT2
H.TEMİ
N.MEKİ
İŞLME1
İNGAL1
B.DEMİ
SEVİS
KIM2
S.TEKİ
N.MEKİ
A.SAĞI
9/D
TUROPE TUROPE TUROPE
H.ERÇE H.ERÇE V.AKGÜ V.AKGÜ
SEVİS
KIM2
S.TEKİ
N.MEKİ
İŞLME1
BEĞT1
DANL2
F.ÜNLÜ H.ERÇE
S.ŞANL
A.SAĞI
BEĞT1
DANL2
F.ÜNLÜ
B.ASLA
İŞLME1
M.AYDI
REHB
S.AKBA
B.ASLA
A.SAĞI
M.AYDI
S.AKBA
İNGML2 İNGML2
FİZ2
İŞLME1
M.AYDI
TAR2
MAFİZ
S.ŞANL G.YÜCE Z.GENÇ Z.GENÇ
İNGML3 İNGML3
E.BAŞK
BEĞT1
S.ŞANL
N.ÖZTÜ N.ÖZTÜ N.ÖZTÜ
E.BAŞK
H.TEMİ
F.BAYR
KOKSER KOKSER KOKSER
YATT
BEĞT1
İNGAL2 TEDEB2 TEDEB2 ÇEMÜZ GELALA GELALA
F.BAYR
KOKSER KOKSER
E.BAŞK
H.TEMİ
İNGAL2
D.ATTİ
N.ÖZTÜ N.ÖZTÜ N.ÖZTÜ N.ÖZTÜ
YATT
SMAT
REHB
D.ATTİ
D.ATTİ
N.ÖZTÜ N.ÖZTÜ N.ÖZTÜ
E.BAŞK
SMAT
DANL2 ÇRUHSA ÇRUHSA
F.ÜNLÜ
KONSER KONSER
G.BAŞK G.BAŞK G.BAŞK G.BAŞK
B.TEKK
COĞ2
S.GÜL
S.AKBA
YATMAN YATMAN YATMAN
F.ÜNLÜ S.SOYK S.SOYK
COĞ2
S.GÜL
TEDEB3
FELS
G.BAŞK G.BAŞK G.BAŞK G.BAŞK
F.ÜNLÜ
DANL2
S.AKBA
DİN K3
FELS
S.KOCA S.KOCA
YATMAN YATMAN YATMAN YATMAN
TEDEB4 TEDEB4 SEÇBED SEÇBED
DANL2
S.AKBA
K.ARIK
N.ÖZTÜ N.ÖZTÜ N.ÖZTÜ
SEÇBED SEÇBED ANDUY
KIM2
S.TEKİ
A.SAĞI
İNK TA
ANHİZ
KIM2
S.TEKİ
WEBTS
S.KOCA S.KOCA S.KOCA
B.DEMİ
DİN K2
K.ARIK
A.SAĞI
B.ASLA
12/AAL
MAT2
B.TEKK
WEBTS
V.AKGÜ B.ASLA
İÇSER
MAT2
B.TEKK
B.BIÇA
E.AYDI
BİLTEK
REHB
A.SAĞI
TAR2
BİYO
BİLTEK
M.AYDI
A.SAĞI
H.ERÇE
H.ÖZKA
BİLTEK
A.SAĞI
TEDEB3 MESLYD MESLYD
SEMAT
F.ÜNLÜ
BİLTEK
A.ÜNSA A.ÜNSA A.ÜNSA A.ÜNSA
WEBTS
DİN K3
B.TEKK S.KOCA S.KOCA
DANL2
D.ATTİ
S.ŞANL
DANL3
K.ARIK
SEMAT
ANNEÇ
D.ATTİ
İ.EKME
S.ŞANL
N.YURT N.YURT G.CANG G.CANG
B.TEKK
ANNEÇ
D.ATTİ
İ.EKME
DANL3
İNGML3 İNGML3 SAÇKES SAÇKES
11/ZML
EÇÖZK
D.ATTİ
MAT2
B.YILM
İ.EKME
BEĞT3
ERKÇP
D.KÖSE D.KÖSE D.KÖSE D.KÖSE
EÇÖZK
İ.EKME
S.SOYK S.SOYK S.ŞANL
B.ACAR B.ACAR B.ACAR B.ACAR
TMUTFY TMUTFY TMUTFY TMUTFY
M.AYDI
B.DEMİ
V.AKGÜ V.AKGÜ
C.ERBİ
İNK TA
İNGAL2 P.PROG P.PROG
M.AYDI
B.DEMİ
TEDEB3 TEDEB3
TEDEB3 TEDEB3
İNK TA
İNGAL2
S.ŞANL
DENGÜV DENGÜV DENGÜV DENGÜV TEDEB2
DİN K3
DANL3
S.KOCA S.KOCA
TELKÖ
A.SAĞI
MYDİL1 TEDEB2 ÖBÜRO ÖBÜRO
K.ARIK
F.ÜNLÜ
C.ERBİ
TELKÖ
A.SAĞI
A.ÜNSA A.ÜNSA A.ÜNSA A.ÜNSA
MYDİL1
E.AKBU E.AKBU
İNK TA
DANL3
C.ERBİ
BİLTEK
A.ÜNSA A.ÜNSA
REHB
SACENT SACENT
S.KOCA
F.ÜNLÜ
İÇSER
MESYDİ MESYDİ
GEMİCİ
ÖZEĞT
İÇSER
M.AYDI
İ.EKME
B.ACAR B.ACAR B.ACAR B.ACAR
İNK TA
M.AYDI
İ.EKME
DENMET GEMİCİ
TEDEB3
12/YML
TAR2
Y.SAĞC Y.SAĞC H.ERÇE H.ERÇE
D.KÖSE D.KÖSE D.KÖSE S.AKBA
D.KÖSE D.KÖSE D.KÖSE D.KÖSE
İŞLME1
BİYO
TYÜRET TYÜRET TYÜRET TEDEB2
FELS
PROGT
BİLTEK
BEĞT2
TAR2
FELS
PROGT
TEDEB2
MAT2
B.TEKK S.SOYK S.SOYK O.AKTA H.ÖZKA H.ÖZKA
TAR2
S.KOCA S.KOCA B.ASLA
PROGT
BEĞT2
MAT2
B.TEKK
B.ASLA H.ERÇE H.ERÇE
MYDİL3
PROGT
F.BAYR A.ÜNSA A.ÜNSA A.ÜNSA
B.ASLA
MYDİL3
F.DOK
İNGAL2 TEKMRE TEKMRE
MESYDİ MESYDİ
E.AKBU E.AKBU
F.DOK
S.ŞANL N.YURT N.YURT E.BAŞK
F.BAYR
D.KÖSE D.KÖSE D.KÖSE
M.AYDI
S.GÜL
S.ŞANL
İNGAL2
TYÜRET TYÜRET TYÜRET
İNGAL3
S.GÜL
E.BAŞK
MAT2
DİN K2
M.AYDI
MAT2
B.YILM
K.ARIK
İNGAL3
MAT2
MAT2
FİZ2
TREHB
COĞ2
B.YILM
E.AYDI
B.DEMİ
COĞ2
DANL2
FİZ2
TREHB
REHB
S.AKBA
E.AYDI
B.DEMİ
İNGAL2
DANL2
KIM2
B.DEMİ
DSÜRÜN DSÜRÜN DSÜRÜN DSÜRÜN TEDEB2 TEDEB2 İNGAL2
S.AKBA
S.TEKİ
B.DEMİ
B.BIÇA
O.AKTA O.AKTA
KIM2
SAREZA TREHB
B.BIÇA
TEDEB2 TEDEB2
E.AYDI
MAT2
B.DEMİ
MAT2
FİZ2
B.TEKK
B.DEMİ
E.BAŞK
REHB
B.YILM
E.AYDI
MAT2
E.AKBU
MAT2
S.ŞANL
B.TEKK
BİYO
S.ŞANL
B.YILM
TEDEB2
C.BARI
BİYO
S.ŞANL
KIM2
DİN K2
C.BARI
TEDEB2 TEDEB2
S.TEKİ
S.TEKİ
C.BARI
BEĞT2
H.TEMİ
E.BAŞK
TAR2
KIM2
K.ARIK
TEMTAS TEMTAS TEMTAS
BEĞT2
H.TEMİ
E.BAŞK
TAR2
H.ERÇE H.ERÇE
S.TEKİ
H.ÖZKA H.ÖZKA
K.ARIK
BİYO
BEĞT2
KIM2
S.TEKİ
V.AKGÜ V.AKGÜ
H.TEMİ
BEĞT2
KIM2
S.TEKİ
YÜZME
BEĞT2
S.SOYK S.SOYK
MAT2
F.DOK
YÜZME
H.TEMİ
D.ATTİ
MAT2
F.DOK
BEĞT2
TELKÖ
PROGT
DANL2
S.AKBA
BEĞT2
A.ÜNSA A.ÜNSA
H.ÖZKA A.ÜNSA A.ÜNSA A.ÜNSA A.ÜNSA
DANL2
S.AKBA
MAT2
FİZ2
TMUTFY TMUTFY TMUTFY TMUTFY
12/BAL
BİYO
E.BAŞK
BİYO
B.BIÇA
H.ÖZKA
ÖZEĞT
MYD12
E.BAŞK
MYDİL1
MAT2
E.AYDI
11/YML
İNK TA
E.BAŞK
MYDİL1
DANL2
FİZ2
A.ÜNSA A.ÜNSA A.ÜNSA A.ÜNSA
ERKÇP
E.BAŞK
DANL2
E.AYDI
ÇOBESL ÇOBESL
TEMBAK TEMBAK DİN K2
DSÜRÜN DSÜRÜN DSÜRÜN DSÜRÜN
İNGAL2
MAT2
TEDEB2 TEDEB2
D.ATTİ
İNGAL2
B.YILM
H.ERÇE H.ERÇE O.AKTA O.AKTA
G.CANG G.CANG G.CANG G.CANG
B.YILM
11/BAL
TAR2
BİYO
TEMBAK TEMBAK TEMBAK TEMBAK
10/YML
26
27
F.DOK
KİLİŞK
B.KATI
F.BAYR
23
24
F.DOK
KİLİŞK
B.KATI
İNGAL2
12/SML
22
İNGAL2
MAT2
F.DOK
COĞ2
20
21
İNGAL2
MAT2
F.DOK
S.GÜL
12/FAL
19
MAT2
FİZ2
E.AYDI
COĞ2
17
18
MAT2
FİZ2
E.AYDI
S.GÜL
14
15
B.DEMİ
A.ÜNSA A.ÜNSA
11
12
DİN K2 GENTUR
K.ARIK
P.PROG P.PROG
8
9
COĞ2
S.GÜL
10/EAL
5
6
COĞ2
S.GÜL
BEĞT1
MAT1
MAT1
KİM1
REHB
Y.SAĞC
MAT1
SEÇ.DE
MÜZ
F.DOK
G.YÜCE G.YÜCE
TEDEB1 TEDEB1
REHB
MAT1
FİZ1
SAĞL1
COĞ1
COĞ1
BEĞT1
BEĞT1
E.AYDI
H.ÖZKA
S.GÜL
S.GÜL
H.TEMİ
H.TEMİ
G.YÜCE G.YÜCE
DANL1
BİYO1
BİYO1
TEDEB1 TEDEB1
BİYO1
MAT1
MAT1
DANL1
F.DOK
F.DOK
V.AKGÜ V.AKGÜ
H.ÖZKA H.ÖZKA S.ŞANL
REHB
S.TEKİ
B.YILM
H.ÖZKA
REHB
H.TEMİ
KİM1
MAT1
FİZ1
MAT1
S.TEKİ
B.YILM
E.AYDI
MAT1
Y.SAĞC Y.SAĞC
S.ŞANL
MESGL
MAT1
MAT1
B.YILM
B.YILM
TAR1
TAR1
DANL1
DİN K1
COĞ1
COĞ1
TEDEB1
BİYO1
C.ERBİ
A.SAÇA
S.GÜL
S.GÜL
S.ŞANL
B.BIÇA
SÇMDE
SÇMDE
MESGL
MESGL
İNGAL1
İNGAL1
E.AKBU E.AKBU
A.AVCI
A.AVCI
D.UYAR D.UYAR
MESGL
BİYO1
BİYO1
SEÇ.DE
H.ERÇE H.ERÇE Y.SAĞC Y.SAĞC
N.ÖZTÜ
B.BIÇA
B.BIÇA
G.YÜCE
REHB
SEÇDRS SEÇDRS İNGAL1
İNGAL1
TEDEB1
KİM1
MESGL
MESGL
F.DOK
D.UYAR D.UYAR D.UYAR D.UYAR
S.ŞANL
S.TEKİ
Z.GENÇ Z.GENÇ
O.AKTA O.AKTA N.YURT
MESGL
Y.SAĞC Y.SAĞC
TAR1
REHB
B.ACAR B.ACAR V.AKGÜ
KİM1
KİM1
S.TEKİ
S.TEKİ
MAT1
İNGAL1
MAT1
İNGAL1
N.YURT N.YURT
MAT1
MAT1
COĞ1
COĞ1
F.DOK
F.DOK
S.GÜL
S.GÜL
MAT1
MAT1
SEÇDRS SEÇDRS
B.YILM
B.YILM
N.YURT N.YURT
TAR1
TAR1
H.ERÇE H.ERÇE
BEĞT1
BEĞT1
H.TEMİ
H.TEMİ
Download

sınıfların programı