BURSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
DUYURULUR
21 ŞUBAT 2015 CUMARTESİ GÜNÜ BURSA ADLİ YARGI İLK DERECE
MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONUMUZCA YAPILACAK OLAN SÖZLEŞMELİ
ZABIT KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAVINA F KLAVYE TÜRÜNDEN GİRECEK
ADAYLARIN BURSA ADLİYESİ MERKEZ BİNASINDA EN GEÇ SABAH SAAT
08:30’DA HAZIR BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR.
SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAVINA Q KLAVYE
TÜRÜNDEN GİRECEK ADAYLARIN EN GEÇ 11:30’DA BURSA ADLİYESİ MERKEZ
BİNASINDA HAZIR BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR.
Download

Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği Ek Duyuru.