Güncel TMGD Eğitim Programlarımız
HAFTA İÇİ TMGD EĞİTİMLERİ
Bakanlık Sınavı 25 Nisan 2015
ADR Konvansiyonu Kapsamındaki Eğitim Programımız
: 16.03.2015
Son Kayıt Tarihi
Eğitim Başlangıç Tarihi
:
23.03.2015 Pazartesi
Eğitim Bitiş Tarihi
:
29.03.2015 Pazar
Kurumda Yapılacak Sınav Tarihi
:
29.03.2015 Pazar
Sabah Ders Programı
Öğlen Molası
Öğlen Ders Programı
Günlük Toplam Ders Saati
Toplam Eğitim süresi
:
:
:
:
:
09.00
12.30 – 13.30
13.30 – 17.30
7 saat
Bakanlık Eğitim Müfredatı 49 Saat 7 gündür. Kurumumuzda ilave olarak 2 gün daha
eğitim verilmektedir.
Hazırlanması Gereken Evraklar
Vesikalık resim (mail ile gönderilecek ise renkli taranmış olmalıdır)
Kimlik fotokopisi
Noter onaylı Diploma örneği (Lisans diploması olacaktır)
Adli sicil kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir.
HAFTA SONU TMGD EĞİTİMLERİ
Bakanlık Sınavı 25 Nisan 2015
ADR Konvansiyonu Kapsamındaki Eğitim Programımız
Son Kayıt Tarihi
Eğitim Başlangıç Tarihi
Eğitim Bitiş Tarihi
Kurumda Yapılacak Sınav Tarihi
:
:
:
:
07.03.2015
14.03.2015 Cumartesi
29.03.2015 Pazar
29.03.2015 Pazar
Sabah Ders Programı
: 09.30
Öğlen Molası
: 12.30 – 13.30
Öğlen Ders Programı
: 13.30 – 17.30
Günlük Toplam Ders Saati
: 7 saat
Toplam Eğitim süresi
Ek olarak bu grubumuzda belirtilen tarihte eğitim verilecektir.
Hazırlanması Gereken Evraklar
: 49 Saat ve 7 gündür
: 27.03.2015 – 7 saat = 14.00 – 20.50
Vesikalık resim (mail ile gönderilecek ise renkli taranmış olmalıdır)
Kimlik fotokopisi
Noter onaylı Diploma örneği (Lisans diploması olacaktır)
Adli sicil kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir.
Eğitim Şartları

Eğitim için kesin kayıtlarımız kontenjanla sınırlıdır.

TMGD Eğitimlerinde eğitim notları ücretsizdir.
Bu eğitimde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliğinde belirtilen eğitim
müfredatı ve eğitim ile ilgili şartlar geçerlidir.

Eğitime devam mecburidir, devamsızlık ile ilgili bakanlık tarafından
yapılacak eğitim denetlemelerinde tüm sorumluluk adaya aittir. Devamsızlık
sonucu kalma sonucunda ücret iadesi yapılmaz ve yeni dönem kaydında tam
ücret alınır.

Tuzla ADR gerekli gördüğünde eğitmeni değiştirme, eğitim programı tarihini
erteleme ve iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

Eğitim ön kayıt ücretini belirtilen banka hesabına yatırmanızı ve havale
dekontunu tarafımıza e mail ya da fakslamanızı ve de teyit almanızı rica
ederiz.

Katılımcı adayın eğitim iptali için eğitim tarihinden en geç 7 (yedi) gün önce
eğitim kurumuna yazılı olarak başvurması durumunda eğitim ücretinin %50
(elli)’si adaya iade edilir.

Adayın eğitimin başlamasından sonra yapacağı iptal başvurularında eğitim
ücreti kesinlikle iade edilemez.


Ödemeler, banka havalesi, kredi kartı ya da kurumda elden yapılabilir
Download

HAFTA İÇİ TMGD EĞİTİMLERİ HAFTA SONU TMGD