CEVHER HAZIRLAMA I LABORATUAR DERSİ
ENDÜSTRİYEL SINIFLANDIRMA DENEY VERİLERİ
B/D/F GRUBU
Bir laboratuar işleminin hassasiyetini belirlemek amacıyla laboratuar ölçekli deney yapılmış, elde edilen iri ince
malzeme elek analizinden aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
1. İvers’ göre ayrıma tane iriliğini tespit ediniz.
TANE
İRİLİĞİ
İNCE MAL
% Ağ
2
6,8
18
23
30
20,2
12-8
8-6
6-4
4-2
2-1
1-0
TOPLAM
İRİ MAL
% Ağ
33
16
24
16
9
2
2. Paul’a göre ayırma tane iriliğini ve hatalı tane oranını (%) tespit ediniz.
Tane iriliği
Besleme malı
(mm)
%Ağ
12-8
8-6
6-4
4-2
2-1
1-0
TOPLAM
16
15
20
22
18
9
100
EA%
İnce mal
%
EA
Ağ
%
İnce malın
bes.mal.oranı
% Ağ
EA %
2
6,8
18
23
30
20,2
100
İri mal
% Ağ
EA %
İri malın
bes.mal.oranı
% Ağ
EA %
Besleme malı
hesapla
%
% Ağ
EA %
33
16
24
16
9
2
100
3. a)Tromp’a göre sınıflandırma sınır tane iriliğini bulunuz. (Beslenen malzemenin %52’si iri malzeme olarak alınmıştır
b) sınıflandırma hassasiyeti hakkında yorum yapınız.
Tane iriliği İnce mal
% Ağ
(mm)
İnce malın
bes.mal.oranı
İri mal
İri malın
bes.mal.oranı
Besleme malı
hesapla
Ort.tane iriliği
% Ağ
% Ağ
% Ağ
% Ağ
1-0
0,5
7
15
20,5
25
32
39
27
24
6
3
1
TOPLAM
100
100
10-8
8-6
6-4
4-2
2-1
mm
Ayırma oranı
ince
iri mal.göre mal.göre
Tüm grafikler milimetrik kağıda çizilecektir. Yapılan bütün hesaplamalar gösterilecektir.
Arş.Gör.Ebru TUFAN
Download

CEVHER HAZIRLAMA I LABORATUAR DERSİ ENDÜSTRİYEL