FOTOĞRAF
ADAYLIK BAŞVURU BELGESİ
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına
ANKARA
7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimine, Partinizin
adayı olarak katılmak istiyorum. Adaylık için gerekli belgeler ektedir.
Anayasa ve yasalara göre milletvekili adaylığı için gereken koşulları taşıyorum.
Ayrıca, yürürlükteki Milletvekili Seçimi Kanunu’na göre, milletvekili seçilme
yeterliliğine sahibim.
Başvuru sırasında yatırdığım adaylık özel ödentisini hiçbir şekilde geri
istemeyeceğim. Herhangi bir nedenle aday listesinde yer almamam veya çekilmem
halinde de ödentinin iadesini talep etmeyeceğim. Buna ek olarak, milletvekili
seçildiğim takdirde, maaşımı aldığım zaman bu özel ödentinin iki katını da Partiye
ödemeyi ayrıca taahhüt ediyorum.
Saygılarımla.
.…/…./2015
İmza
İLİ (SEÇİM ÇEVRESİ)
:
- Ankara, İstanbul ve İzmir’de bölgesi ile birlikte yazılacaktır
- Merkez Adaylığı veya kontenjan adaylığı için başvuranlar
seçim çevresini bildirmek zorunda değildir.
KONTENJANA
MÜRACAAT EDİYORUM
(Önseçim, aday yoklaması veya eğilim yoklaması yapılan yerde ayrılan
kontenjanlara müracaat edenler işaretleyecektir.)
ADI SOYADI
:
T.C. KİMLİK NO
:
Lütfen arka sayfayı çeviriniz.
BABA ADI
:
DOĞUM YERİ ve TARİHİ :
ÖĞRENİM DURUMU
:
TEL NO
:
ADRESİ
:
E-POSTA
:
MESLEĞİ
:
PARTİDEKİ GÖREVİ
(VARSA)
:
KISA ÖZGEÇMİŞİ
:
CEP TEL:
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ ADAY ADAYLIĞI
“BAŞVURU ALINDI” BELGESİ
1. Adı ve Soyadı ...................................................................................:
T.C. Kimlik Numarası .....................................................................:
2. Seçim Çevresi ..................................................................................:
(Ankara, İstanbul ve İzmir’de bölgesi ile birlikte yazılacaktır)
3. Başvuru Biçimi
a. Elden ..............................................................................................
b. Posta veya kargo ile..................................................................
4. Alınan Belgeler
a. Adaylık başvuru belgesi..........................................................
b. Ödenti makbuzu aslı ................................................................
c. İstifa zorunluluğu bulunanlar için
istifa belgesi örneği ..................................................................
d. İki adet vesikalık fotoğraf .......................................................
e. Engelli adaylar için, %40 ve üzerinde
engelli olduğunu gösterir sağlık raporu örneği veya
engelli kimlik kartı örneği ......................................................
f. Öğrenim durumunu gösterir diploma sureti ..................
g. Askerlik belgesi ..........................................................................
h. Nüfus cüzdanının onaylı örneği...........................................
i. Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi (Sabıka kaydı).................
5. Başvuru Gün, Saati ve Kayıt No ...............................................:
Dosyayı Teslim Alan
Başvuruyu Kabul Eden
MYK ÜYESİ
............................................................
Download

adaylık başvuru belgesi