DİYARBAKIR TİCARET BORSASI
HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRETLER
TARİFESİ
VERİLEN HİZMET
Eksper Rapor Ücreti
Ticarei Kefalet Tasdik Ücreti
ÜCRET
12,00.- TL.
12,00.- TL.
ANALİZ ÜCRETİ
Pamuk Analiz Ücreti
3,50.- TL
HUBUBAT ANALİZ ÜCRETLERİ
a- Hububatlarda Yabancı Madde
Kırık, Cılız ve İyi Tane Oranları
1,00.- TL.
QUATOR Cihazında Otomatik olarak
belirlenmesi
b- Hububatlarda Sıcaklık, Hektolitre ve
Rutubet Tayini GAC 2100 Cihazında
1,00.-TL.
belirlenmesi
c- Buğdayın Toplam Protein, Sertlik ve
rutubeti ve ile buğday ununun Toplam
1,00,-TL.
Protein, Rutubet, Tane İriliği ve Kül
Miktarının INFRAMATİK Cihazında
Tesbiti
d- Buğday Ununda Süne Tahribatının 1.
Sedim ve Gecikmeli Sedim testi ile
2,00.- TL.
Tesbiti (SEDİMENTASYON)
e- GLUTOMATİK, GLOTORK ve İNDEX
Cihazlarında Yaş ve Kuru Gluten Miktarı
1,00.- TL.
ile İndex Değerinin Hesaplanması
f- FİZİKSEL ANALİZLER TMO Alım Dahil
1- Süne Tahribatı ( % )
2- Züccaci tane ( 100 Ad. )
3- Ekmeklik Tane ( % Adet )
5,00.- TL.
4- Yabancı Madde ( % gr.)
5- Sürme ( Adet/Kg. )
6- Haşere Tahribatı ( % gr. )
7- Pelemir / Karamık ( Adet / kg )
8- Embriyosu Kararmış Tane ( % gr. )
BORSAYA TABİ MADDELERİN ÖLÇÜLMESİ VE TARTILMASI İÇİN GEREKLİ TEŞKİLATI OLAN
BORSALARDA ALINACAK ÖLÇÜ VE TARTI ÜCRETİ
Araç ne olursa olsun tartım ücreti
5,00.- TL.
Komisyoncu, Ajan ve Diğer Hizmetler Üzerinden Borsa
Muamelelerinden Alacakları Nispi Ücretler( Mal Bedeli
Üzerinden )
% 0.3 BİNDEÜÇ
% 0.2 BİNDEİKİ
Borsa Tescil Ücreti " Müstahsil ve Faturalı Alım Satımlar"'dan(
Mal Bedeli Üzerinden )
Faturalı Satışlardan Tavan ……………………………….
DİĞER HİZMETLER KARŞILIĞI
a- Tatbik İmzalarının Tasdiki
b- Borsaca Verilen Kimlik Bedeli
c- Borsa Beyannamesi Faks Teyidi
100,00.-TL.
15,00-TL.
25,00.-TL.
10,00.-TL.
SAİR BELGELERİN TANZİM VE TASDİKİ
a-Fotokopi Tasdik Ücreti
0,50.-TL
b-Fatura vs Belge Tasdik Ücreti
20,00.-TL.
Yerli Malı Belgesi
75,00.-TL.
A- Yukarıdaki hizmetlerin ihracatla ilgili olanlarından ücret alınmaz.
B- İşbu tarifede tespit edilen nispi ve maktu ücretler 100,00.-(Yüz).-TL’ sını geçemez
Download

Hizmet Fiyat Tarifeleri