TC
ANKARA.ÇANKAYA
HACI ÖMER TARMAN ANADOLU LİSESİ
1
2
3
GÜNGÖR
4
MELİKE
5
AHMET ERSİN
6
MELTEM
7
ORHAN
TEANL
TEANL
8
YILDIRAY
TEANL
TEANL
RAHİME
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
OSMAN
30
(3)
(4)
Pazartesi
(5)
(6)
(7)
(8)
AKYÜREK
BİL.
TAŞEL
ORDU
MURADİYE
KUYUCU
SELVA
9C
9G
12F
TEANL
10C
GÖKÇE
9F
FEL
11D
FEL
SOS
DİN
11D
MEHMET
HMH
HMH
İSMAİL
TCİN
TCİN
SOLAK
KURUMLU
GÜLÜZAR
10B
11F
10B
11F
ŞİMŞEK
ALİ
ÖZUYAR
ÖMER
COĞ
COĞ
ÖZER
COĞ
COĞ
CENGİZ
BEYAZ
RECAİ
9C
9B
9C
9B
YAVUZ
11F
11D
TCİN
11E
TEANL
TEANL
TEANL
TEANL
TEANL
TEANL
DİK
TEANL
TEANL
TEANL
TEANL
TEANL
10A
9F
SOS
11F
COĞ
COĞ
9E
10D
12E
10D
11A
10F
10D
12E
BİLKUR BİLKUR
12F
12F
DİN
9E
11E
TAR
10D
10F
TCİN
TAR
TAR
TAR
10C
9B
TAR
10C
9E
MAT..
MAT
MAT
MAT..
MAT..
MAT
MAT
MAT..
MAT..
9A
10C
9A
9D
10A
11D
12D
11D
9D
10A
11B
11E
DİN
DİN
TCİN
TCİN
10B
11D
11F
11D
TAR
TAR
REH
COĞ
COĞ
COĞ
MAT
MAT
10F
10E
11C
10F
10B
FATMA
MAT
MAT
MAT
MAT
GÜLİZ
GEO1
GEO1
GEO1
GEO1
MAT..
MAT..
MAT..
MAT
MAT
GEO3
MAT
MAT
MAT..
MAT..
MAT..
MAT..
MAT..
MAT..
FİZ
FİZ
KILINÇKAYA
PINAR
ATA
FULYA
GENCER ÖZBAŞ
SAKİNE
11E
12D
MAT..
9D
FİZ
11B
11E
12D
MAT..
10A
9B
11F
12A
FİZ
FİZ
11C
KASAPGİL
9C
FİZ.
11C
OSMAN TURAN
9C
12C
FİZ
TAPAN
ULUOCAK
12C
12E
FİZ
10D
GAMZE
12E
12F
FİZ
10D
FİZ.
12F
9D
ÇELİK
HÜSEYİN
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)
(2)
(3)
(4)
Çarşamba
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)
(2)
(3)
(4)
Perşembe
(5)
(6)
9D
12B
9D
12B
10E
10B
DİN
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)
(2)
(3)
(4)
MAT..
MAT..
Cuma
(5)
(6)
(7)
(8)
MAT..
TEANL
12A
9G
12A
9G
TEANL
TEANL
TEANL
TEANL
TEANL
TEANL
TEANL
11D
11C
11D
11C
TEANL
TEANL
TEANL
9D
11F
11F
TEANL
TEANL
TEANL
TEANL
TEANL
TEANL
TEANL
TEANL
DİK
TEANL
TEANL
TEANL
TEANL
TEANL
TEANL
TEANL
10A
10A
10E
FEL
11F
DİN
12F
TAR
9A
COĞ
9D
12D
10F
11B
12D
10C
11B
BİLKUR BİLKUR
10B
12C
11E
12C
12C
FEL
SOET
DİN
DİN
DİN
10C
11C
9C
10D
9F
COĞ
TAR
10E
9D
GEO1
12F
12C
11E
10D
12E
COĞ
GEO1
12F
12A
9B
FEL
DİN
AL-ÇTD AL-ÇTD
Fİ.CO
GEO1
REH
TEANL
TEANL
REH
TEANL
TEANL
TEANL
TEANL
9A
9D
10A
10B
10A
MAT..
11F
12A
10E
10B
9F
11A
10D
9E
MAT..
9F
11A
12F
TAR
9F
COĞ
10D
FEL
11E
DİN
10E
TCİN
11C
11A
10B
BİL.
BİL.
TEANL
TEANL
12A
12A
11B
11B
FEL
DİN
FEL
12D
9B
COĞ
10D
COĞ
COĞ
COĞ
11F
11F
12C
MAT..
MAT..
GEO3
GEO3
9E
FİZ.
FİZ.
FİZ3
FİZ3
11B
12C
11B
12C
FİZ
10A
MAT..
9E
10E
FİZ
10A
Fİ.CO
12F
MAT..
10E
GEO3
11B
REH
9E
12F
9C
FİZ
10C
9B
MAT..
9D
FİZ
9G
FİZ
Fİ.CO
12F
12E
FİZ
FİZ
10C
9C
FİZ.
11E
9A
10A
MAT..
MAT..
11F
MAT..
11B
12F
9A
9D
TEANL
11F
TEANL
9B
10E
11E
SOET
10D
DİN
9D
12F
12E
10A
10F
DİN
11B
MAT..
MAT..
MAT
9D
FİZ
9G
FİZ3
12D
12E
MAT..
9A
9C
12A
FİZ.
COĞ
MAT
GEO3
GEO3
MAT
MAT
11C
11D
11B
MAT
11C
11D
11B
MAT..
10C
MAT
11A
11E
DİN
11F
MAT
12A
FİZ.
11D
TAR
11B
11B
FİZ.
9C
10F
MAT..
COĞ
9A
10C
MAT
12A
11E
9C
12B
9C
12B
REH
12A
TEANL
TEANL
TEANL
TEANL
TEANL
TEANL
11E
12B
12B
DİN
DİN
9A
ULUS
10E
GİR
10C
11C
ULUS
10E
9A
11D
12C
9B
12C
9B
10C
9F
11C
11E
TCİN
11A
ULUS
10A
TEANL
TEANL
10B
REH
DRM
REH
REH
11A
COĞ
MAT..
MAT..
9A
MAT
MAT..
MAT..
11A
11A
9G
10C
12B
9G
MAT
MAT
MAT..
MAT..
12D
10A
10B
MAT
COĞ
12D
10A
MAT
12E
SOET
TAR
9B
COĞ
MAT
MAT
10C
11D
SOET
TAR
9F
11B
MAT..
MAT..
9D
9D
12D
10D
FİZ
FİZ.
FİZ
FİZ
FİZ3
FİZ3
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ3
REH
11C
11C
10F
10F
9F
9B
9B
FİZ.
FİZ
9F
FİZ
FİZ
12A
10E
12A
10E
TEANL
TEANL
TEANL
TEANL
TEANL
FEL
FEL
9F
11A
10D
9F
11D
9B
11D
10B
10E
12E
10F
10E
12E
10F
10A
12C
11B
11A
10E
9E
12C
10E
9E
11E
TAR
9G
12F
12F
TAR.
TAR.
11F
11F
GEO1
MAT..
MAT..
11F
10C
11D
MAT
MAT
MAT..
MAT..
12F
10F
12A
12E
10B
12E
10B
MAT..
10D
11E
FİZ3
FİZ3
FİZ3
FİZ3
12E
12D
12E
COĞ
Kİ.CO
COĞ
COĞ
REH
MAT..
MAT..
GEO3
GEO3
9F
9D
9F
10A
MAT..
MAT..
GEO1
GEO1
9A
12B
12B
12D
MAT
ASUZ
ASUZ
FİZ.
FİZ.
9D
12C
11A
9E
12F
10A
9E
10E
9A
MAT
9D
11C
COĞ
9D
MAT..
9E
TAR
TAR
MAT..
9E
TCİN
11C
TAR
MAT..
10D
TCİN
TAR
12A
9B
GEO3
FİZ
9A
TEANL
GEO1
MAT..
FİZ.
9A
TEANL
GEO3
MAT..
11F
FİZ.
11A
TEANL
COĞ
MAT..
11F
9C
FİZ.
11A
DİK
COĞ
REH
9C
FİZ.
11D
TEANL
COĞ
PROJ
MAT
11D
TEANL
COĞ
MAT..
MAT
12C
TEANL
12D
COĞR
MAT..
GEO3
12C
TEANL
12D
COĞR
10F
GEO3
11E
9G
11D
12E
10D
TAR
12F
MAT..
TEANL
9C
AL-ÇTD AL-ÇTD
10C
MAT
MAT..
TEANL
10D
11D
11F
10C
GEO3
10B
9B
COĞ
12D
TEANL
DİN
11A
10A
9B
11B
DİN
ULUS
DİK
10C
11A
FEL
DİN
9G
TEANL
9C
12F
TEANL
10D
9G
TEANL
TEANL
COĞ
MAT
11E
FİZ.
11B
10C
12B
FİZ3
TEANL
9C
TEANL
9A
10B
11F
12E
10E
TAR
GEO3
FİZ3
10F
GİR
TCİN
MAT
11F
TEANL
BİL.
TEANL
10D
TCİN
10B
12A
11D
FİZ.
MAT
MAT
MAT
COĞ
TEANL
BİL.
TEANL
12E
TAR
10F
9A
TEANL
BİLKUR BİLKUR BİLKUR BİLKUR
TAR
10B
COĞ
11E
MAT..
9C
11F
MAT
10F
9B
TAR.
TEANL
TEANL
11F
10E
12F
9G
11D
TEANL
11C
TEANL
11B
12E
TEANL
11F
TEANL
DİN
9E
9G
BİLKUR BİLKUR
DİN
9E
TEANL
TEANL
12D
DİN
Kİ.CO
MAT..
MAT..
10E
COĞR
12A
12B
9B
COĞR
10F
12B
12F
9A
10A
TAR.
MAT..
11A
TEANL
10F
MAT..
11A
TEANL
12B
TEANL
11B
12C
GEO3
TEANL
12A
REH
GEO1
MAT
TEANL
12A
Bİ.MAN Bİ.MAN
10A
MAT
TEANL
9C
11A
10B
9F
TEANL
TEANL
SOET
MAT..
9F
TEANL
SOET
11E
MAT..
9B
TEANL
BİLKUR BİLKUR
MAT..
9B
TEANL
TEANL
MAT..
10B
TEANL
12F
9G
TEANL
MAT..
10F
12B
12F
TEANL
MAT..
10F
TEANL
12B
AL+İNG AL+İNG
MAT..
TEANL
MAT..
9E
11B
11C
9E
MAT..
10D
PROJ
9E
TEANL
12D
DİN
Fİ.CO
12F
TEANL
10B
12D
TAR
12F
11A
11E
TAR
10A
12B
BİLKUR BİLKUR
TAR
10E
9E
TEANL
10F
12F
TAR
9A
MAT..
9G
TEANL
9D
12F
9G
TEANL
9A
12F
MAT..
DİN
12C
AL+İNG AL+İNG
12D
MAT
11B
12E
TEANL
11C
MAT
FUAT
Salı
(5)
2.YD
TEANL
10E
MAT
ILGAZ
(4)
11C
TEANL
11F
B.KUR
MAT
YAYLA TURAN
(3)
9G
FEL
FATMA
BERBEROĞLU
GEO1
10E
TEANL
12F
MAT..
10C
MURAT
ÖZER
TEANL
9A
TEANL
11A
TEANL
10C
9C
TEANL
12F
YAŞAR
NESRİN
GEO1
BİL.
TEANL
9G
CENGİZ
UĞUR
(2)
12E
YETİM
SÜT
(1)
2.YD
BİLİR
SARIASLAN
(10)
11C
YAMAN
KOÇAK
(9)
(9)
(10)
08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 13:05 13:55 14:45 15:35 16:25 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 13:05 13:55 14:45 15:35 16:25 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 13:05 13:55 14:45 15:35 16:25 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 13:05 13:55 14:45 15:35 16:25 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 13:05 13:55 14:45 15:35 16:25
09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:45 14:35 15:25 16:15 17:05 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:45 14:35 15:25 16:15 17:05 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:45 14:35 15:25 16:15 17:05 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:45 14:35 15:25 16:15 17:05 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:45 14:35 15:25 16:15 17:05
GÜLTEN
31
.
(2)
9
Öğretmen
(1)
9F
11F
12C
9F
11F
REH
11A
10D
FİZ.
11E
FİZ.
11E
TC
ANKARA.ÇANKAYA
HACI ÖMER TARMAN ANADOLU LİSESİ
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
Öğretmen
.
KUBİLAY
(1)
(2)
SİBEL
NAZAN
GEBAN
NURAN
KİM
9F
KİM
9F
ŞENDAN
SİBEL
ÇAM
NURSEL
YÜKSEL
KİM..
KİM..
KİM..
KİM..
11B
11A
BİYSAĞ BİYSAĞ
9E
9E
9G
TRF
TRF
BİY.
AYŞE
SİNG
SİNG
İNG
SERPİL
2.YD
2.YD
AYDOĞAN
DURAKOĞLU
NURAY
11B
Pazartesi
(5)
(6)
(7)
KİM
KİM
REH
KİM..
KİM..
REH
12C
12B
10E
12E
10A
9G
(8)
11C
9A
11C
12A
BİY
12C
BİY
12C
11E
İNG
12D
12D
10E
10F
10F
İE2
9C
9C
İNG
İNG
12B
REH
12B
2.YD
11E
12B
11D
İNG
GÜLDAL
2DİL
2DİL
2DİL
2DİL
ALM
ALM
2DİL
2DİL
2DİL
ALM
ALM
2DİL
2DİL
2DİL
KARACAN
HÜLYA
AKIN
REZZAN
KOÇ
ENGİN SEMA
YARDIMCI
AYGÜL
10A
12A
2DİL
11A
10A
12A
2DİL
10B
11C
9B
9B
12C
11D
RESMÜZ
12C
11D
SBED
SBED
BED
BED
ZAFER
SBED
SBED
SBED
SBED
MİHRİBAN
YAŞAR
9F
9G
9F
9A
10F
9A
10F
10C
2DİL
10C
(4)
12A
10E
12A
10E
2DİL
12D
Salı
(5)
(6)
(7)
KİM
KİM
KİM.
11F
RESMÜZ
BED
11E
11A
RESMÜZ RESMÜZ
BED
11E
BİY..
11E
11F
11A
BED
SBED
9B
9G
BİY..
(8)
10C
(9)
(10)
(1)
(2)
12C
(3)
(4)
KİM.
KİM.
12C
Kİ.CO
11C
9B
BİY..
11A
İE2
9E
2.YD
11D
2DİL
12D
ALED
ALED
S.RM
S.RM
10C
S.RM
10C
9F
10C
S.RM
10C
BED
BED
BED
BED
BED
SBED
BED
BED
9B
9G
9C
12B
10D
9C
12B
10D
11D
BİY.
BİYSAĞ BİYSAĞ
12D
BİY..
11B
10E
BİY..
11B
BİY..
11D
BİY..
11D
TRF
12A
İNG
İNG 1
İNG 1
İNG
İNG
İNG 1
İNG 1
İNG 1
İNG 1
İNG 1
İNG 1
İNG 1
İNG 1
İNG
İNG
ALM
ALM
REH
2DİL
REH
12B
12A
12B
AL+İNG AL+İNG
11F
İNG
11F
İNG
10D
10D
ALM.
ALM.
9D
9C
9B
9A
9E
11F
ALM.
11E
11F
ALM.
11E
RESMÜZ RESMÜZ
9C
9A
RESMÜZ RESMÜZ
9C
BED
12E
9A
BED
12E
BED
10F
9D
9C
9B
9A
9E
9G
11D
İNG
11C
10A
9G
9A
12E
12F
ALM.
12E
12F
ALM.
10F
9C
İNG
11C
9F
ALM.
10F
9D
9D
BED
BED
SBED
SBED
BED
BED
10F
12E
12B
12B
Çarşamba
(5)
(6)
BİY
11F
10B
2.YD
9F
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM..
KİM..
KİM..
KİM..
KİM
KİM
2.YD
9F
S.RM
S.RM
10B
BİYSAĞ BİYSAĞ
BİY.
BİY.
BİYSAĞ BİYSAĞ
10C
10B
9E
10C
10B
BİYSAĞ BİYSAĞ
9D
2.YD
İNG
11A
9D
BİY.
10A
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)
(2)
(3)
(4)
KİM.
KİM.
Perşembe
(5)
(6)
(7)
KİM..
KİM..
BİY.
10A
İNG
12D
KİM
KİM..
10E
10D
10D
BİY..
11E
BİY..
11D
10D
Bİ.MAN Bİ.MAN
12F
İNG
12D
12F
KİM.
KİM.
9B
9B
9D
9D
12E
BİY..
BİYSAĞ BİYSAĞ
11E
9F
BİYSAĞ BİYSAĞ BİYSAĞ BİYSAĞ
9E
9D
9E
TRF
9F
BİY.
10B
12D
(8)
(9)
(10)
(1)
(2)
Cuma
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
KİM..
KİM..
KİM
KİM
KİM.
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM..
KİM..
BİY..
BİY..
İNG 1
İNG 1
İNG
İNG
9A
9A
9E
BED
BED
ALM.
10E
12D
9E
SBED
10B
BED
9E
SBED
10B
12F
İNG-AL
12C
12F
ALM.
ALM.
10A
12E
RESMÜZ RESMÜZ
12B
10D
12B
BED
9F
SBED
10A
10D
BED
9F
SBED
10A
10C
12A
RESMÜZ RESMÜZ
10C
12A
BED
BED
9G
11F
İNG-AL
2DİL
12E
9G
12F
2DİL
10A
RESMÜZ RESMÜZ RESMÜZ
BED
12C
12F
12B
10F
10E
İNG
9B
RESMÜZ RESMÜZ RESMÜZ
11C
SİNG
10E
İNG
9B
9C
2DİL
10F
SİNG
11A
İNG 1
9C
9E
10E
BİY.
İNG 1
İNG 1
ALM.
BİY.
10F
İNG 1
İNG 1
12B
BİY..
12A
İNG 1
İNG-AL
9F
BİY..
12A
9G
BED
11F
9G
İNG-AL
11F
ALM
ALM
2DİL
2DİL
2DİL
2DİL
2DİL
2DİL
ALM.
ALM.
9F
9C
9F
9C
AL+İNG AL+İNG
12F
S.RM
10B
S.RM
10B
12F
S.RM
10B
S.RM
10B
BED
BED
11F
11D
9E
11B
10F
9E
11B
10F
RESMÜZ RESMÜZ
10B
11C
RESMÜZ RESMÜZ
10B
11C
BED
11D
BED
12F
İE1
11A
9B
11F
İNG-AL
11F
9C
BED
12F
9A
ALM
9G
2DİL
10B
S.RM
10A
S.RM
10A
ALM
9E
9D
9B
9A
9E
10A
S.RM
10A
(8)
12C
ALM.
10E
ALM.
10A
11E
12C
12F
12F
BİY.
BİY..
BİY..
TRF
BİY.
12F
12D
11B
10D
BİYSAĞ BİYSAĞ
9C
İNG
12A
11C
11F
2DİL
10D
ALM.
11D
9B
10A
11E
9B
BED
SBED
SBED
BED
BED
SBED
SBED
12C
11B
9F
12C
11B
9F
11C
11F
ALM.
12E
BİY.
12D
TRF
REH
İE2
İE2
İNG
İNG
12B
10F
9C
İNG
12A
İNG
11C
AL+İNG AL+İNG
11E
11F
İNG
10B
ALM.
11D
11F
ALM.
9C
11A
İNG
10B
2DİL
9C
11A
REH
10C
REH
10B
10D
ALED
9G
ALED
9G
11E
RESMÜZ RESMÜZ RESMÜZ RESMÜZ
12D
RESMÜZ RESMÜZ RESMÜZ
BED
10D
2DİL
10E
BED
10D
11B
RESMÜZ RESMÜZ RESMÜZ
BED
9D
11B
10C
12F
BİY.
10C
12A
Kİ.CO
KİM.
AL-ÇTD AL-ÇTD AL+İNG AL+İNG
BED
9D
10C
9G
10F
İNG
2DİL
2DİL
S.RM
12B
9C
9G
10B
12B
9G
11B
BİY.
İNG 1
İNG-AL
2DİL
9A
BİY
9D
İNG-AL
ALM
9A
İNG 1
9D
İNG-AL
ALM
11D
İNG 1
9D
İNG 1
10C
10F
BİY
11C
11D
BİYSAĞ BİYSAĞ
İNG 1
İNG 1
10C
BİY.
11C
12B
10F
İNG 1
İNG
İNG
BİY.
11C
12B
11A
İNG
12C
11C
REH
10A
İNG 1
2.YD
12C
12E
BİY..
10A
11E
İNG 1
2.YD
11A
11B
11E
İNG 1
İNG
10F
11E
10F
İNG
10D
12D
BİYSAĞ BİYSAĞ
9D
İNG 1
10D
11C
11B
KİM
İNG 1
SBED
10E
12D
KİM
İNG
SBED
BED
10D
11D
BİY.
12D
KİM
İNG
S.RM
10C
9G
BİY.
BİY..
11C
KİM..
11E
İNG
10F
S.RM
10E
9G
9F
10E
KİM
12A
2.YD
S.RM
BED
9F
11A
11C
KİM
12A
2.YD
S.RM
10C
11A
10D
10D
9C
BİY.
9E
AL+İNG AL+İNG
12F
9C
9B
BİY.
9F
12F
9B
KİM
İNG
10D
11F
12F
12C
KİM
11E
10D
9F
11A
12E
9F
9G
11A
BİY
9G
RESMÜZ RESMÜZ RESMÜZ
BED
BİY
10A
RESMÜZ RESMÜZ RESMÜZ
9G
9A
REH
AL-ÇTD AL-ÇTD
ALM.
11D
9A
BİY
İNG
12A
KİM..
BİYSAĞ BİYSAĞ
BİY.
11D
RESMÜZ RESMÜZ
9E
10C
AL+İNG AL+İNG
9F
RESMÜZ
10B
9A
9D
9E
ZEHRA
ÖZDEMİR
9G
11B
RESMÜZ
UĞUR
ELİBOL ÇETİN
11B
9D
RESMÜZ RESMÜZ
12E
11C
11A
RESMÜZ RESMÜZ
12E
10B
AKPINAR
APİŞ
İE2
2.YD
İNG
NATİ
11A
9E
İNG
BAHADIR
(3)
9B
BİY..
İNG
HÜLYA
KİM
12C
İNG
ATİLA
KİM
BİY..
REH
İNG
ESİN
(2)
KİM..
12E
EMİNE HARİKA
YAVUZ
(1)
12D
NURTEN
ÇELİK
(10)
REH
KARABİBER
ALDEMİR
(9)
10B
BİYSAĞ BİYSAĞ
12B
İE2
9A
11A
BİYSAĞ BİYSAĞ
ELÇİN
ÖZSARI
(4)
(9)
(10)
08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 13:05 13:55 14:45 15:35 16:25 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 13:05 13:55 14:45 15:35 16:25 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 13:05 13:55 14:45 15:35 16:25 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 13:05 13:55 14:45 15:35 16:25 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 13:05 13:55 14:45 15:35 16:25
09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:45 14:35 15:25 16:15 17:05 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:45 14:35 15:25 16:15 17:05 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:45 14:35 15:25 16:15 17:05 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:45 14:35 15:25 16:15 17:05 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:45 14:35 15:25 16:15 17:05
KAPTAN
BASMACI
(3)
12F
10E
11B
RESMÜZ RESMÜZ RESMÜZ RESMÜZ
BED
11C
BED
10A
12D
12F
10E
11B
SBED
SBED
SBED
SBED
SBED
SBED
BED
BED
BED
BED
BED
9E
9B
10A
9E
9B
10C
9D
9A
10C
9D
9A
Download

Dosya indir