T.C.
t&,:Y*ı* SkF
{"&
"ı
"r.
PALANDÖKEN KAYMAKAMLIĞI
İçe Milli Eğitim Müdürtüğü
Sayı : 10417|971903/l368068
09l02l20l,5
Konu: Yeni Atanan Personeller Hk.
ııüoünrüĞr-rNp
Okulunuza yeni atanan personellerin kadro bilgilerinin Mebbis e-personel
modülü ile Hitap' a girilmediği tespit edilmiş olup söz konusu personellerin bilgilerinin
kontrol edilerek başta kadro bilgileri olmak üzere tüm bilgilerinin (Emekli Sicil Numarasının,
Iban kodunun, Fotoğrafı, Eşinin durumu vb. Bilgileri ) eksiksiz olarak girilmesi
gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim
Orhan ÖzpN
Müdür a.
Şube Müdürü
DAGITIM:
Tüm okul ve kurum Müdürlüklerine
irnzt,ii
lr
M.Solakzade Mah. Mimar Sinan Cad. Palandöken/ERZURUM
Elektronik Ağ: http://palandoken.meb. gov.tr
e-posta: [email protected] gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evrakscrgu.meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: MHÖZTÜRK -Memur
Tel: (0442) 317 ll 21-1 15
Faks: (0 442)317 13 88
adresinden29bc-
l67f-301e-8bb0-43c7 todu
ıle tevit edilebılir
Download

Yeni Atanan Personeller Hakkında - Palandöken İlçe Milli Eğitim