100.YIL MEHMETÇĠK ORTAOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠ 2.DÖNEM SINAV TARĠHLERĠ
SINIFLAR
1.SINAV TARĠHĠ
DERS SAATĠ
2.SINAV TARĠHĠ
DERS SAATĠ
5/A
02 Nisan 2015 Perşembe
6.Ders
21 Mayıs 2015 Perşembe
6.Ders
5/B
02 Nisan 2015 Perşembe
7.Ders
21 Mayıs 2015 Perşembe
7.Ders
5/D
03 Nisan 2015 Cuma
3.Ders
22 Mayıs 2015 Cuma
3.Ders
6/A
02 Nisan 2015 Perşembe
4.Ders
21 Mayıs 2015 Perşembe
4.Ders
6/B
02 Nisan 2015 Perşembe
3.Ders
21 Mayıs 2015 Perşembe
3.Ders
6/C
31 Mart 2015 Salı
6.Ders
25 Mayıs 2015 Pazartesi
7.Ders
6/D
02 Nisan 2015 Perşembe
2.Ders
21 Mayıs 2015 Perşembe
2.Ders
6/E
03 Nisan 2015 Cuma
2.Ders
22 Mayıs 2015 Cuma
2.Ders
PROJE
GÖREVİ
ÖĞRENCİNİN ALDIĞI EN SON TARİH
16 Mart 2015 Pazartesi
ÖĞRENCİNİN VERDİĞİ EN SON TARİH
15 Mayıs 2015 Cuma
1-Sınavın saatinde yapılamaması durumunda sınav saatinden sonraki güne denk gelen ilk Sosyal Bilgiler ders
saatinde sınav yapılacaktır.
2-Sınavda öğretmen masasından başlayarak öğrenciler numara sırasına göre -S- şeklinde oturacaklardır.
3-Sorular A ve B Grubu olarak dağıtılacaktır.25 soruluk çoktan seçmeli soru olacak ve Cevap Anahtarına
işaretleme yapılacaktır.
4-Sınava geçerli mazereti nedeniyle giremeyen öğrencinin velisi mazeretini 5 iş günü içinde okul yönetimine
yazılı olarak bildirecektir.Uygun görülen zamanda sınav yapılacaktır.(OÖE ve ĠKY Madde-23)
Download

5/A 02 Nisan 2015 Perşembe 6.Ders 21 Mayıs 2015 Perşembe 6