Download

C : 1 Hüküm, iktisabı katiyyet edinceye kadar madrup veya mec