BARTIN BİLİM VE SANAT MERKEZİ
(BİLSEM)
2014
"Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal
toplum hâlinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder.“
Mustafa Kemal ATATÜRK
BİLİM ve SANAT MERKEZLERİ
BİLİM SANAT MERKEZLERİ
Bilim ve Sanat Merkezi
Milli Eğitim Bakanlığı
Özel Eğitim Rehberlik ve
Danışma Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne
bağlı bir özel eğitim
kurumudur.
AMAÇ
Bilim ve Sanat Merkezi,
okul öncesi, ilköğretim ve
ortaöğretim kurumlarına
devam eden üstün
yetenekli
çocuk/öğrencilerin örgün
eğitim kurumlarındaki
eğitimlerini aksatmayacak
şekilde bireysel
yeteneklerinin farkında
olmalarını ve kapasitelerini
geliştirerek en üst düzeyde
kullanmalarını sağlamak
amacıyla açılmıştır.
ÖĞRENCİ SEÇİMİ
Öğrenciler örgün eğitim kurumlarındaki
öğretmenleri tarafından Bakanlıkça hazırlanan
gözlem formatı kriterlerine göre merkezlere aday
gösterilirler. Uzmanlarca bireysel yetenekleri
belirlenen öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezlerinde
eğitime alınırlar.
PROGRAM
Merkezde eğitime alınan çocuk/öğrencilerin
hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra
birbirini tamamlayan 5 basamaklı programa
alınırlar.
Bu programlar, öğrenci
merkezli, disiplinler
arası, modüler yapıda
hazırlanırlar.
Eğitim Programları
a) Uyum,
b) Destek Eğitimi,
1- İletişim Becerileri
2- Bilimsel Çalışma Yöntemleri
3- Bilgisayar
4- Yabancı Dil
5- Problem Çözme Teknikleri
6- Grupla Çalışma Teknikleri
7- Öğrenme Yöntemleri
8- Sosyal Etkinlikler
9- Araştırma Teknikleri
c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,
d) Özel Yetenekleri Geliştirme,
e) Proje Üretimi
başlıklıdır.
Bİrİmler
Bilim ve Sanat Merkezi;
 Yönetim Birimi
 Bilim Etkinlikleri Birimi
 Sanat ve Spor Etkinlikleri Birimi
 Destek Etkinlikleri Birimi
 Araştırma,İzleme, Geliştirme ve
Dokümantasyon Birimi
 Rehberlik ve Psikolojik
Danışma Birimi
 Okul Öncesi Eğitimi
Birimlerinden oluşur.
Ülkemizde üstün yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili
çalışmalar Osmanlıdaki Enderun mekteplerine
dayanmaktadır.
Kültürümüzün köklülüğü ve zenginliği
göz önüne alınırsa Bilim ve Sanat
Merkezleri üstün yetenekli çocuklara
yeteneklerini geliştirme imkanı
sunmanın yanı sıra,sahip olduğumuz
milli ve manevi değerlerin eğitiminin
de yapıldığı bir kurumdur.
Üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin ihtiyaç
duydukları özel eğitimi tüm yönleri ile alabilmeleri
için uygun ortamlar oluşturulması şarttır.
Bilim ve Sanat Merkezleri bu özelliklerden yola
çıkarak tasarlanmalıdır.
Unutulmamalıdır ki toplum için bir değer olan bu
öğrenciler, yetenekleri olumsuzluğa dönüşmeden
kazanılması gereken risk grubundadırlar.
BİLİM ve SANAT MERKEZLERİ
Bilim ve Sanat Merkezleri Ulusal ve Uluslar arası
organizasyonlarda yer almıştır.
.İstanbul CNR Fuarı Standı
.İzmir 4. Bilim ve Şenlik olimpiyatı vb
.17.Dünya Üstün ve Özel Yetenekli Çocuklar
Konferansı
Öğrencilerimiz “Bu Benim Eserim, Tübitak, Ulusal Sosyal
Bilimleri Olimpiyatı, Çevre Olimpiyatı,Makedonya Bitola
Resim Yarışması” vb. Ulusal ve Uluslar arası yarışma ve
organizasyonlara katılarak çeşitli dereceler almıştır.
BİLİM ve SANAT MERKEZLERİ
Bakanlığımızca gerçekleştirilen “İlköğretim okulu
Öğrencilerine yönelik Matematik ve Fen Bilimleri
Alanlarında Proje Çalışması” kapsamında ödüle layık
görülen 50 projeden 8 tanesi, 6 farklı bilim ve sanat
merkezimizdeki öğrencilere aittir.
BİLSEM’e devam eden öğrencilerin kişisel, sosyal
ve duygusal gelişimlerini desteklemek üzere
Bakanlığımızca ilk defa Çanakkale-İntepe de I.Bilsem
Bilim Kampı gerçekleştirilmiştir. Kampa farklı
şehirlerdeki Bilsem ‘lerden 160 öğrencimiz katılmıştır.
BARTIN BİLSEM
TEŞEKKÜR EDERİZ…
Download

BİLİM SANAT MERKEZLERİ - Milli Eğitim Bakanlığı