Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden0e03-9b65-3dc5-9020-ca50 kodu ile teyit edilebilir.
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden6f28-ad09-3009-886a-d317 kodu ile teyit edilebilir.
E‐OKUL SİSTEMİNE KAYITLI OLMAYAN YABANCI ÖĞRENCİLERİN OKUL SÜTÜ PROGRAMINDAN YARARLANABİLMESİ İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER YÖNERGESİ 1. İl Okul Sütü Komisyonlarının yapacağı işler;  Bahse konu yazımızı ivedi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine iletmek.  İlçelerin aşağıda belirtildiği şekilde sisteme girecekleri e‐okula kaydı olmayan yabancı öğrencilere ait veri girişlerinin zamanında yapılmasını sağlamak, rakamların doğruluğu ve kontrolünü yapmak.  Firmalar ile koordinasyon sağlayarak süt sevkiyatının yeni rakamlara göre yapılmasını sağlamak. 2. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin yapacağı işler;  Okul Sütü Programından yararlanan tüm okullara bünyelerinde bulunan e‐okula kayıt yapılamayan (yobis) kapsamındaki öğrencilerin belirlenerek, EK:3 Veli İzin Formlarının 20 Şubat 2015 Cuma gününe kadar doldurularak, süt içmesine izin verilenlerin sayılarının belirlenmesi ve izin belgelerinin muhafaza edilmesi konularını içeren resmi yazı yazmak.  Veli izni olan öğrencilerin 24 Şubat 2015 Salı günü mesai bitimine kadar Okul Sütü Modülü/Kurum İşlemleri/İlçe Dağıtım Listesi/e‐okula kaydı olmayan yabancı öğrenci bölümüne sayısal girişini yaparak kayıt işlemini gerçekleştirmek.  Veri girişleri sonrasında oluşan sayısal bilgileri 25.02.2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar İl Okul Sütü Komisyonuna bildirmek. 3. Okul Sütü Kabul Komisyonlarının yapacağı işler;  20 Şubat 2015 tarihine kadar Veli izin Formlarının doldurulmasını sağlayarak, süt içmesine izin verilen öğrenci sayılarını ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirmek.  Veli İzin Formlarını (Ek:3) dosyalamak.  Öğrenci sayıları, diğer süt içen öğrenci sayılarına sistem tarafından dahil edileceğinden; bahse konu (e‐okula kaydı olmayan, geçici koruma altında bulunan yabancı) öğrenciler için ayrıca icmal çıkartılmayacaktır. 
Download

Java Printing - Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü