MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
2015 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI
10/02/2015 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE
BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER
Gündem No : 56567348.301.03-2/1
Toplantı Yeri :Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi
(Kurşunlu Cami karşısı) MBB
1 No’luHizmet Binasında
Meclis Toplantı Salonu
I.
Toplantı Tarihi:10/02/2015
Toplantı Saati :13.00
BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
a)Büyükşehir Belediyesince yapılan toplu ulaşım hizmetlerinde, Elektronik Muğla
Kent Kart ile Belediye araçlarını kullanan vatandaşlarımıza 20 Şubat 2015 tarihinden
itibaren yürürlüğe girmek üzere ilk elektronik kart okutma süresinden başlayarak 60
dakika içinde ikinci binişlerde %50 indirimli seyahat hizmeti sunulması
Dr. Osman GÜRÜN
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı
Download

muğla büyükşehir belediye meclisi 2015 yılı şubat ayı toplantısı 10