T.C.
CEYHAN ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Sayı : 2015/200 Muh
Konu : Uygulama Sınavı
13/02/2015
DUYURU
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.01.2015 tarih ve 796/2546 sayılı
yazıları ile657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli zabıt
katipliği sınav izni kapsamında Komisyonumuz Başkanlığına başvuruda bulunan adayların
yapılan incelemeleri sonrası uygulamalı sınava katılacak adaylara ilişkin liste Ceyhan
Adliyesi resmi internet sayfasında ilan edilmiştir.
Zabıt Katipliği ygulama sınavı 21 Şubat 2015 Cumartesi günü saat
09:00'daCeyhan Adliye binasında yapılacak olup, uygulama sınavı metinlerine ilişkin
duyuru Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilmiştir.
Ugulama sınavına girecek adayların nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları
rica olunur.
Sacit BULUT
Komisyon Başkanı
29961
Ugulama Sınavı Metinlerine ilişkin duyuru internet adresi:
http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2015/subat/metin.htm
*Bu evrak, elektronik imza ile imzalanmış ve DYS ortamında gönderilmiştir. Ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir.
___________________________________________________________________________
Adres: Türlübaş Mah. Doktor Mahir Alp Boydak Bulvarı No:30 Ceyhan/ADANA Telefon: (0322) 6131003 Dahili: 1404
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Adalet Komisyonu Kalemi (102457) Elif DURAN - (168216) Elgin KARAVELİOĞLU
*Bu evrak, elektronik imza ile imzalanmış ve DYS ortamında gönderilmiştir. Ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir.
___________________________________________________________________________
Adres: Türlübaş Mah. Doktor Mahir Alp Boydak Bulvarı No:30 Ceyhan/ADANA Telefon: (0322) 6131003 Dahili: 1404
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Adalet Komisyonu Kalemi (102457) Elif DURAN - (168216) Elgin KARAVELİOĞLU
Download

Sözleşmeli Zabıt Katibi Uygulama Sınavı duyuru