T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ
Teknolojik Ürünlerin pazara kazandırılması, yeni girişimlerin kurulması ve böylece ülke ekonomisine
katkı sağlanabilmesi amacıyla, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teknogirişimler
desteklenmektedir. Teknolojik girişimlerin finansman kaynağına erişimleri konusunda büyük önem
taşıyan bu desteğe başvurular devam etmektedir. T.C. Sanayi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından verilen Teknogirişim Sermaye Desteği Başvuruları için son başvuru tarihi 20.02.2015 Cuma
günüdür.
Teknogirişim Sermaye Desteği Genel Bilgiler:
Destek Kapsamı: Yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma
değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerinin
desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesini kapsar.
Destek Süresi: 12 Ay ‘dır.
Destek Bütçesi: en fazla 100.000 TL ‘dir ve hibe şeklindedir.
Başvurular https://biltek.sanayi.gov.tr/Sayfalar/tgsdDuyuru.aspx?TGSDDID=7 adresinden
yapılmaktadır.
Programa, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun
olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya
doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişiler başvurabilir.
Destek Kapsamında desteklenen gider kalemleri;
1.
2.
3.
4.
5.
Makina, donanım, yazılım ve yayın giderleri,
Sarf malzemesi giderleri
Personel giderleri,
Hizmet alımı ve danışmanlık giderleri (Toplam bütçenin %20'sini geçemez),
Genel işletme giderleri.
Not: Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş., Teknogirişim Sermaye Desteği Projeler’inin T.C.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulması öncesi proje değerlendirme danışmanlık hizmeti
vermektedir.
UÜ-TTO iletişim: [email protected]
Bilgilerinize sunarım.
Download

Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerimizde Bilim Sanayi ve Teknoloji