A)Answer the questions. ( Soruları cevaplayın)
1) What’s your name? My___________________.
2) How old are you? __________________.
B) Match the pictures with appropriate explanations. (Resimleri uygun açıklamalarıyla
eşleştirin.)
1) Listen 2) Look
3) Hands up 4) Be quiet 5) Touch your book 6) Turn round
1) _____________
4) ______________
2) ______________
3) ______________________
5) _____________
6) _________________
C) Ailele bireylerinin İngilizcelerini yazınız.
D)Hayvanların Türkçelerini yazınız.
Anne:
bear:
Baba:
turtle:
Büyükanne:
rabbit:
Büyükbaba:
elephant:
Kız kardeş:
fish:
Erkek kardeş:
gorilla:
Kız evlat:
frog:
Erkek evlat:
camel:
E)Write their names in English. ( İngilizce adlarını yazınız.)
1)___________
2)_________
5) ___________
6)___________
9)___________
10)____________
13)____________
14)_____________
17) ______________
18) _______________
3)___________
7)__________
11)___________
15)____________
4)___________
8)__________
12)__________
16)___________
19)_______________ 20)_______________
3) Renklerin eksik harflerini tamamlayın ve bulmacada bulup rengine boyayın.
e.g. R
E
1) G
2)
3)
D
E
E
U
5)
6)
P
R
H
7)
8)
9)
B
N
L
P
C
K
N
T
4) B
Q C X D
D T V X
G R E E
L R U C
V W Z T
S Z B J
E U L B
L V Z H
K Q F X
K U I D
C C C T
X S A S
S P Z L
O P C E
H P R M
W
E
G
E
U
R
W
B X A
A E G
N J M
B D E
G Z E
S R K
I O P
G Z T
P H G
A Z P
Y E E
J T Z
S M Y
B E S
Y M W
E
N
Q
D
B
R
O
W
N
C
W
E
R
H
G
U X
A R
Z B
T P
U R
Y T
H T
F H
Z P
T L
L D
K T
I X
E L
U M
F) Sayıları yazınız.
5:
3:
9:
2:
10:
13:
15:
16:
11:
20:
H D P
O E I
P N N
B S K
X Y T
U E H
A V F
I W B
O R R
T S E
E T L
H W P
R W R
I T U
D U P
Download

A)Answer the questions. ( Soruları cevaplayın) 1) What`s your