EK-33
EĞİTİM PLANI (11. GRUP)
(Eğitim Planı her bir grup için ayrı ayrı hazırlanmalıdır)
Hafta Sıra
Konu(lar)
1.Hafta
1
Girişimcilik niteliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri (MODÜL-1)
1.Hafta
2
İş Planı Kavramı ve Öğeleri: Pazar Araştırma(MODÜL-2)
1.Hafta
3
Atölye Çalışması :Pazar Araştırma (MODÜL-3)
1. Hafta
4
İş Planı Kavramı ve Öğeleri: Pazarlama Planı (MODÜL-2)
Gün
Tarih
1. gün
29.09.2015
2. gün
30.09.2015
3. gün
1. Hafta
5
Atölye Çalışması :Pazarlama Planı (MODÜL-3)
1.Hafta
6
İş Planı Kavramı ve Öğeleri: Finansal Plan (MODÜL-2)
4. gün
Ders
Saati
Görevli
Eğiticiler
8
Hikmet AYTEK
3
Hikmet AYTEK
5
Hikmet AYTEK
3
Hikmet AYTEK
5
Hikmet AYTEK
3
Hikmet AYTEK
01.10.2015
03.10.2015
1. Hafta
7
Atölye Çalışması: Finansal Plan (MODÜL-3)
5
Hikmet AYTEK
2. Hafta
8
İş Planı Kavramı ve Öğeleri: Finansal Plan (MODÜL-2)
3
Hikmet AYTEK
2. Hafta
9
Atölye Çalışması: Finansal Plan (MODÜL-3)
3
Hikmet AYTEK
2. Hafta
10
İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar (MODÜL-4)
2
Hikmet AYTEK
2. Hafta
11
İş Planı Kavramı ve Öğeleri: Üretim Planı (MODÜL-2)
3
Hikmet AYTEK
2. Hafta
12
Atölye Çalışması: Üretim Planı (MODÜL-3)
3
Hikmet AYTEK
2. Hafta
13
İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar (MODÜL-4)
2
Hikmet AYTEK
2. Hafta
14
İş Planı Kavramı ve Öğeleri: Yönetim Planı (MODÜL-2)
3
Hikmet AYTEK
2. Hafta
15
Atölye Çalışması: Yönetim Planı (MODÜL-3)
3
Hikmet AYTEK
2. Hafta
16
İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar (MODÜL-4)
2
Hikmet AYTEK
2. Hafta
17
İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar (MODÜL-4)
8. gün
08.10.2015
8
Hikmet AYTEK
2. Hafta
18
İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar (MODÜL-4)
9. gün
10.10.2015
6
Hikmet AYTEK
5. gün
6. gün
7. gün
05.10.2015
06.10.2015
07.10.2015
9 GÜN
TOPLAM
70 saat
EĞİTİM SÜRESİNE AİT BİLGİLER
Eğitimin tahmini başlangıç tarihi
Eğitimin bitiş tarihi
1) Toplam Kaç Saat
3) Toplam Kaç Fiili Gün
Gruptaki katılımcı Sayısı
29 Eylül 2015
Eğitimin başlangıç Saati
10:00
10 Ekim 2015
Eğitimin Bitiş Saati
16:00
70
2) Günde Kaç Saat
8
9
4) Haftada Kaç Gün
5
25
EĞİTİCİLERE AİT BİLGİLER
Eğiticinin Adı
T. C Kimlik No
Eğitim Düzeyi
Deneyim
Eğitim Vereceği Süre
Hikmet AYTEK
51385150514
Öğretim Üyesi
436 Gün
70 saat
Download

Eğitim Planı her bir grup için ayrı ayrı hazırlanmalıdır