Sempozyum Programı
8 Mayıs 2015
Yer: Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonu/
Sıhhiye/ Ankara
8.30-9.30
SEMPOZYUM KAYIT
9.30-10.30
AÇILIŞ KONUŞMALARI
10.30-12.00
PANEL- ENGELLİLERDE ÜREME SAĞLIĞI VE EBELİK
Moderatör: Prof. Dr. Esin CEBER TURFAN
Engellilerde Üreme Sağlığı- Prof. Dr. Esin Ceber Turfan, Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık
Yüksekokulu Ebelik Bölüm Başkanı
İşitme Engelli Anne ile İletişim- Mesut YAZICI, İşaret Dili Uzmanı
Zihinsel Engellilerde Üreme Sağlığı- Blm. Uzm. Mahide Demirelöz, Ege Üniversitesi Atatürk
Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü
Görme Engelli Annelere Destekte Ebenin Rolü- Fransa’dan gelecek konuk isim netleşmedi
12.00-13.00
ÖĞLE ARASI
13.00-13.45
Konferans 1- Midwife Practices in New Zeland and the Current Status of Midwife's –
Karen Guilliland, Chief Executive, New Zealand College of Midwives
13.45-14.30
Konferans 2- Midwifery in The Netherlands, Nelleke Hamaker. BMA Uluslararası Eğitim ve
Ülke Danışmanı
14.30-15.00
Konferans 3-Ebelikte Akademisyenlik – Doç. Dr. Sema Yazıcı, Selçuk Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı
15.00-15.15
ARA
15.15-15.45
Konferans 4-Anneden Anneye Destek Grupları - Charlotte Cordon, , La Leche League Türkiye
Temsilcisi
15.45-16.15
Konferans 5-Ebelerin Topluma Hizmet Uygulamalarındaki Yeri
Blm Uzm. Yeliz ÇAKIR KOÇAK- Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Ebelik
Bölümü
16.15-16.45
Konferans 6-Topluma Hizmet Uygulamaları ve Altındağ Belediyesi İş Birliği Örneği–
Yrd. Doç. Dr. M. İlknur Gönenç-Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
16.45-17.00
KAPANIŞ
Download

5. ankara ebelik günleri sempozyum programı