T.C.
ġUHUT KAYMAKAMLIĞI
Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürlüğü
#BAŞV!
TARĠH
NÖBETÇĠ ÖĞRETMENLER
ADI- SOYADI
ĠMZA
ADI- SOYADI
BELLETMENLER
ĠMZA
ĠMZA
ADI- SOYADI
ÜCRETSĠZ IDARECĠ
ADI- SOYADI ADI- SOYADI
01 02 15 Paz
02 02 15 Pzt
03 02 15 Sal
04 02 15 Çar
05 02 15 Per
06 02 15 Cum
07 02 15 Cmt
08 02 15 Paz Onur AKMEġE
Hatice TAġPINAR
Vahit Fatih GÖKÇEN
M.KARATAġ
09 02 15 Pzt Hasan FĠDAN
AyĢegül ÇETĠNKOL
Keziban KARAKOÇ
M.KARACA
10 02 15 Sal Vahit Fatih GÖKÇEN
Esra BÜYÜKGÜL
Onur AKMEġE
A.ERĠM
11 02 15 Çar Samet ZENGĠN
Gamze EKĠNCĠ
Vahit Fatih GÖKÇEN
K.ARSLAN
12 02 15 Per Hakan ĠNAL
Gamze EKĠNCĠ
ġerife ASLAN
M.KARATAġ
15 02 15 Paz Samet ZENGĠN
Hatice TAġPINAR
Hakan ĠNAL
M.KARATAġ
16 02 15 Pzt Onur AKMEġE
Esra BÜYÜKGÜL
Hasan FĠDAN
M.KARACA
17 02 15 Sal Vahit Fatih GÖKÇEN
Gamze EKĠNCĠ
Sema BALYĠYEN
A.ERĠM
18 02 15 Çar Hasan FĠDAN
Hatice TAġPINAR
Samet ZENGĠN
K.ARSLAN
19 02 15 Per Hakan ĠNAL
ġerife ASLAN
Onur AKMEġE
M.KARATAġ
22 02 15 Paz Hakan ĠNAL
Keziban KARAKOÇ
Hatice TAġPINAR
M.KARATAġ
23 02 15 Pzt Onur AKMEġE
AyĢegül ÇETĠNKOL
Esra BÜYÜKGÜL
M.KARACA
24 02 15 Sal Vahit Fatih GÖKÇEN
ġerife ASLAN
Samet ZENGĠN
A.ERĠM
25 02 15 Çar Hasan FĠDAN
Sema BALYĠYEN
Gamze EKĠNCĠ
K.ARSLAN
26 02 15 Per Samet ZENGĠN
Keziban KARAKOÇ
AyĢegül ÇETĠNKOL
M.KARATAġ
13 02 15 Cum
14 02 15 Cmt
20 02 15 Cum
21 02 15 Cmt
27 02 15 Cum
28 02 15 Cmt
#BAġV!
2- Pansiyonun nöbete başlama saati 16.00 'dır.
3- Pazar günleri Nöbetçi olan görevlilerin saat 15.30 'da Pansiyonda hazır bulunmaları zorunludur.
4- Nöbetçi öğretmenler; öğrencilerin oyun saatlerinde ön ve arka bahçeyi gözetim altında tutacaklardır.
5- Sıraya uygun yemekhaneye alınacak ve yemek anında gözetim altında tutulacaklardır.
6- Etüt saatlerinde Tüm Etüt Salonları Gezinilerek Denetim altında tutulacaktır.
7- Yat öncesi Temizlikleri yaptırıldıktan sonra saat 10.00 'da yatışları ve KoğuĢ Lambaları kontrol edilecektir.
8- 06.30 - 07.30 arası KalkıĢ sonrası Yatak Kontrolünü yaparak Nöbet Defterine Görüşlerini yazacaklardır.
9- Saat 08.00 'de öğrenciler toplu olarak caddeden geçirilerek okula ulaĢtırılacaktır.
10- Talimatlar Pansiyonda "Nöbetçi Öğretmen Odasında" asılıdır.
11- Ücretsiz Belletici olarak görev alanlar saat 18,00 ile 21,30 arasında görevlidirler.
12- Öğretmen arkadaĢlarımın yukarıdaki talimatlara uygun hareket etmelerini rica ederim.
Tarafımca DüzenlenmiĢtir.
13.05.2015
13.05.2015
Mahmut KARATAġ
Pans.Md.Yrd.
Mustafa KARACA
Okul Müdür
Download

01 02 15 Paz 02 02 15 Pzt 03 02 15 Sal 04 02 15 Çar 05 02 15 Per