"Hükümet, memlekette yasayı egemen
kılmak ve adaleti iyi dağıtmakla
görevlidir. Bu itibarla adalet işi pek
önemlidir. Bu sebeple adalet
siyasetimizi de açıklamayı faydalı
buluyorum. Adliye siyasetimizde
izlenecek amaç, evvela halkı
yormaksızın hızla, isabetle, güvenle
adaleti dağıtmaktır. İkinci olarak
toplumumuzun bütün dünya ile teması
doğal ve zorunludur. Bunun için adalet
düzeyimizi, bütün medeni toplumların
adalet düzeyi derecesinde
bulundurmak zorunluluğundayız. Bu
hususları karşılamak için mevcut yasa
ve usullerimizi, bu görüş noktalarından
düzeltmekte ve yenilemekteyiz ve
yenileyeceğiz (1922)."
Yukarıdaki metinden hareketle Atatürk'ün hukuk alanında yapmak
istediklerini "Türk adalet anlayışı ‘nın” sürekliliği açısından değerlendiriniz.
Hangi ülkenin Medeni Kanununu kaç yılında kabul ettik. Bu tercihin sebepleri
nelerdir
17 Şubat 1926’da Medeni Kanun
ilan edildi. İsviçre’den alındı.
a) Birden fazla kadınla evlenme
yasaklandı.
b) Mirasta ve boşanmada kadın
erkek eşitliği geldi.
• 20 Ocak
1921’de ilk
anayasa Teşkilat-ı
Esasiye ilan edildi.
•
HUKUK
ALANINDA
YAPILAN
İNKILAPLAR
Cumhuriyetin
ilanından sonra
1924 anayasası
ilan edildi.
• 8 Mayıs 1928’de Borçlar
Kanunu –İsviçre’den
• 10 Mayıs 1928’de Ticaret
Kanunu—Almanya’dan
• 1Temmuz 1928’de Ceza Kanunu
Cumhuriyet Döneminde
Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler Nelerdir
– İtalya’dan alınarak ilan edildi
Medeni Kanunla Getirilen Yenilikler Nelerdir
1876
Anayasasına
göre;
Devlet
başkanları
nın
konumu
Yürütme
(Hükümet
Kurulması)
Yasama
(Meclisler,
Kanun
Görüşmeleri
)
Osmanlı soyunun
en büyük evladı saltanat
ve hilafet makamının
sahibidir
Padişaha karşı hiçbir
mahkemede, hiçbir
şekilde dava açılamaz
1909'da 1876
Anayasası'nda
yapılan
değişikliklere
göre;
Padişah, Meclis-i
U m u m i d e anayasaya
b a ğ l ı l ı k yemini edec
ektir(md.3).
• Padişah ve ailesi
öde n e k l e r i n i yasaya
görealacaktır
1876 Anayasası
ile 1909'da
yapılan
değişiklikleri
padişah ve
yetkileri açısından
karşılaştırınız.
1982 Anayasası'na
göre;
1909 'daki değişiklikler ile
1982 anayasasını
Devlet başkanlarının
konumu ve yetkiler
açısından karşılaştırınız.
Download

Slayt 1