Sorumlular
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörlü
ğü
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörlüğ
ü
İş Akış Şeması
Mevzuat
Ve
Kayıtlar
YÖK’ün belirlediği tarihler çerçevesinde değişim ilanı verilir
Öğretim elemanları ilanda belirtilen belgelerle (başvuru belgesi, dil
belgesi, vb) birlikte kurumlarına başvuruda bulunurlar.
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Karşı kurum koordinatörlüğü listeyi S.Ü.’ye gönderir.
Anlaşmalarda belirtilen sayılar ve YÖK’ün belirlediği
bütçe esas alınarak asil ve yedek liste belirlenir.
Belirlenen liste ilan edilir.
Feragat etmek isteyen öğretim elemanlarının
feragatleri alınır.
1
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Sorumlular
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörl
üğü
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
S.Ü Mevlana
Kurum ve
Bölüm
Koordinatörl
üğü
İş Akış Şeması
Mevzuat
Ve
Kayıtlar
Feragatler sonrası Nihai liste belirlenir.
Kesinleşen listeler öğretim elemanlarının geleceği
karşı kurumlara iletilir.
Yurt dışından gelecek olan öğretim elemanı, bilgi
formu ve hareket planını hazırlar.
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Gelecek olan öğretim elemanı, hareketlilik planı, yükümlülük
sözleşmesi ve bilgi formunu S.Ü.’ye gönderir.
S.Ü.’deki Bölüm Başkanı/Koordinatörü, Kurum Koordinatörü
tarafından imzalanan hareketlilik planı karşı kuruma tekrar
gönderilir.
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Öğretim Elemanı S.Ü. ile iletişime geçerek seyahat planlamasını
yapar ve seyahat belgesinin bir nüshasını Koordinatörlüğe iletir.
2
Sorumlular
İş Akış Şeması
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörl
üğü
Erasmus Evi
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörl
üğü
Mevzuat
Ve
Kayıtlar
Erasmus Evi ile iletişime geçilerek gelecek olan öğretim üyeleri
için ücretleri kendileri tarafından ödenecek şekilde yer ayarlanır.
Öğretim Elemanı program dâhilinde S.Ü.’ye gelir.
Burslu olarak programa katılmaya hak kazanan öğretim
elemanına Vergi Kimlik Numarası alınır.
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Alınan vergi kimlik numarası ile birlikte kendisine banka hesabı
açtırılır.
Program sonunda öğretim elemanı için Katılım Sertifikası
hazırlanarak kendisine teslim edilir.
Öğretim elemanı program sonrası yurda dönüşünden önce gerekli
belgeleri (Uçak bileti orijinali, Boarding pass ya da Pasaport girişçıkış sayfası fotokopisi ve Nihai Rapor) teslim eder.
Gerekli belgeler teslim alındıktan sonra öğretim elemanının
hesabına ödemeler yapılır.
3
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Download

Feragat etmek isteyen öğretim elemanlarının feragatleri alınır