ŞEHİTLER ORTAOKULU NÖBET ÇİZELGESİ
Nöbet Yerleri / Tarihi
E.BİNA 1. KAT
E.BİNA BAHÇE 1
Y.BİNA BAHÇE 1
29.12.2014
CEYDA SARAR
ŞÜKRAN ÖZSARI
FUNDA GÜNER
30.12.2014
MEHLİKA ARI
ÖZEREN
NİGAR AŞGIN
HAYRİYE ÖZDEMİR
01.01.2015
02.01.2015
31.12.2014
Nöbet Yerleri /Tarihi
YENİ BİNA ZEMİN KAT
[ 29 ARALIK 2014 -- 23 OCAK 2015]
YENİ 1. KAT
YENİ 2. KAT
YENİ 3. KAT
YENİ BİNA BODRUM
(SPOR SALONU)
AYSUN ŞENEL
SERDAR BİNARBAŞI
ENSARİOĞLU
FEYZA ŞANAL-ATİLLA
HASAN ÖNDER
ARGUN
M. EMİN ERDOĞMUŞ
TÜLÜN ACER
RABİYE HELVACI
BÜLENT YÜREKLİ
ABDULHAKİM ÜNVERDİ
SELİN KIRDAR
HURİYE ŞAHİN
SÜREYYA ALTAŞ
HİLAL GÜVENÇ
ALPASLAN MERCAN
HÜSNİYE SELVİ -- İBRAHİM
ÖZDEMİR
HÜSEYİN TAHSİN
ÖZTÜRK
HÜLYA ATASOY
FİKRİYE KAHRAMAN
HALİL KAÇMAZ
GÜNER LEVENT
HASAN ÖNDER
MÜNİRE SÖZERİ
ZEYNEP DEVELİ
NİLGÜN KARABÖRK
MURAT ATAK
MURAT KAYA
NURTEN AKKANAT
İLHAN DALKIRAN
SERPİL ÖZHAN
MALKOÇ YILDIRIM
ALPASLAN TAŞPINAR
EMİNE DUMAN
AYŞEGÜL
NADAROĞLU
ZERRİN SEVİNÇ
ZÜLEYHA AKKULAK
SELDA YILDIRIM
GÜLDEN ÇAKIROĞLU
SERAP AKIN ÖZKAN
MÜRŞİDE POYRAZ
SEÇİL SÖYLER
YÜCESOY
E.BİNA 1. KAT
E.BİNA BAHÇE 1
Y.BİNA BAHÇE 1
05.01.2015
AYŞEGÜL
NADAROĞLU
MÜRŞİDE POYRAZ
ALPASLAN TAŞPINAR EMİNE DUMAN
06.01.2015
ŞÜKRAN ÖZSARI
BÜLENT YÜREKLİ
CEYDA SARAR
07.01.2015
HİLAL GÜVENÇ
MEHLİKA ARI
ÖZEREN
NİGAR AŞGIN
08.01.2015
HALİL KAÇMAZ
HAYRİYE ÖZDEMİR
ALPASLAN MERCAN
09.01.2015
SERPİL ÖZHAN
MÜNİRE SÖZERİ
ZEYNEP DEVELİ
Nöbet Yerleri /Tarihi
YENİ BİNA BAHÇE 2
E.BİNA 1. KAT
E.BİNA BAHÇE 1
Y.BİNA BAHÇE 1
YENİ BİNA BAHÇE 2
ZERRİN SEVİNÇ
YENİ BİNA ZEMİN KAT
ZÜLEYHA AKKULAK
YENİ 1. KAT
SELDA YILDIRIM
M. EMİN
RABİYE HELVACI
ERDOĞMUŞ
SELİN KIRDAR-ATİLLA
ABDULHAKİM ÜNVERDİ
SÜREYYA ALTAŞ
ARGUN
HÜSNİYE SELVİ -- İBRAHİM HÜSEYİN TAHSİN
FİKRİYE KAHRAMAN
ÖZDEMİR
ÖZTÜRK
FUNDA GÜNER
NİLGÜN KARABÖRK
YENİ BİNA BAHÇE 2
MURAT ATAK
YENİ BİNA ZEMİN KAT
NURTEN AKKANAT
YENİ 1. KAT
YENİ 2. KAT
YENİ 3. KAT
GÜLDEN ÇAKIROĞLU SERAP AKIN ÖZKAN
YENİ BİNA BODRUM
(SPOR SALONU)
SERDAR BİNARBAŞI
TÜLÜN ACER
AYSUN ŞENEL
ENSARİOĞLU
SEÇİL SÖYLER
YÜCESOY
HURİYE ŞAHİN
FEYZA ŞANAL
HASAN ÖNDER
HÜLYA ATASOY
GÜNER LEVENT
MALKOÇ YILDIRIM
MURAT KAYA
İLHAN DALKIRAN
SEÇİL SÖYLER
YÜCESOY
YENİ 2. KAT
YENİ 3. KAT
YENİ BİNA BODRUM
(SPOR SALONU)
12.01.2015
İLHAN DALKIRAN
SERPİL ÖZHAN
MÜNİRE SÖZERİ
ZEYNEP DEVELİ
NİLGÜN KARABÖRK
NURTEN AKKANAT
MURAT ATAK
MURAT KAYA
13.01.2015
SERAP AKIN ÖZKAN
AYŞEGÜL
NADAROĞLU
MÜRŞİDE POYRAZ
ALPASLAN TAŞPINAR EMİNE DUMAN
ZERRİN SEVİNÇ
ZÜLEYHA AKKULAK
SELDA YILDIRIM
GÜLDEN ÇAKIROĞLU MALKOÇ YILDIRIM
14.01.2015
TÜLÜN ACER
ŞÜKRAN ÖZSARI
BÜLENT YÜREKLİ
CEYDA SARAR
FUNDA GÜNER
RABİYE HELVACI
M. EMİN
ERDOĞMUŞ
AYSUN ŞENEL
ENSARİOĞLU
HASAN ÖNDER
ABDULHAKİM
ÜNVERDİ
SÜREYYA ALTAŞ
SELİN KIRDAR
FEYZA ŞANAL
MALKOÇ YILDIRIM
HÜSNİYE SELVİ -İBRAHİM ÖZDEMİR
FİKRİYE KAHRAMAN
HÜSEYİN TAHSİN
ÖZTÜRK
GÜNER LEVENT
SEÇİL SÖYLER
YÜCESOY
15.01.2015
HURİYE ŞAHİN
HİLAL GÜVENÇ
MEHLİKA ARI ÖZEREN
NİGAR AŞGIN-ATİLLA
ARGUN
16.01.2015
HÜLYA ATASOY
HALİL KAÇMAZ
HAYRİYE ÖZDEMİR
ALPASLAN MERCAN
Nöbet Yerleri /Tarihi
E.BİNA 1. KAT
E.BİNA BAHÇE 1
Y.BİNA BAHÇE 1
YENİ BİNA BAHÇE 2
YENİ BİNA ZEMİN KAT
YENİ 1. KAT
YENİ 2. KAT
YENİ 3. KAT
SERDAR BİNARBAŞI
YENİ BİNA BODRUM
(SPOR SALONU)
19.01.2015
HÜSEYİN TAHSİN
ÖZTÜRK
HÜLYA ATASOY
HALİL KAÇMAZ
HAYRİYE ÖZDEMİR
ALPASLAN MERCAN
FİKRİYE KAHRAMAN
HÜSNİYE SELVİ -İBRAHİM ÖZDEMİR
GÜNER LEVENT
SERDAR BİNARBAŞI
20.01.2015
MURAT KAYA
İLHAN DALKIRAN
SERPİL ÖZHAN
MÜNİRE SÖZERİ
ZEYNEP DEVELİ
NURTEN AKKANAT
NİLGÜN KARABÖRK
MURAT ATAK
SERDAR BİNARBAŞI
21.01.2015
AYŞEGÜL
NADAROĞLU
GÜLDEN ÇAKIROĞLU SERAP AKIN ÖZKAN
MÜRŞİDE POYRAZ
ALPASLAN TAŞPINAREMİNE DUMAN
ZERRİN SEVİNÇ
ZÜLEYHA AKKULAK
SELDA YILDIRIM
HASAN ÖNDER
22.01.2015
ŞÜKRAN ÖZSARI
TÜLÜN ACER
M. EMİN ERDOĞMUŞ
BÜLENT YÜREKLİ
CEYDA SARAR
RABİYE HELVACI
FUNDA GÜNER
AYSUN ŞENEL
ENSARİOĞLU
MALKOÇ YILDIRIM
HİLAL GÜVENÇ
MEHLİKA ARI ÖZERENATİLLA ARGUN
SÜREYYA ALTAŞ
ABDULHAKİM
ÜNVERDİ
FEYZA ŞANAL
SEÇİL SÖYLER
YÜCESOY
23.01.2015
SELİN KIRDAR
HURİYE ŞAHİN
NİGAR AŞGIN
NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ
1- Günlük vakit çizelgesini uygulamak.
2- Öğretmenlerin derslere zamanında girip girmediğini izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek ve bu sınıflara nezaret etmek.
3- Isıtma elektrik ve sıhhı tesislerin çalışıp çalışmadığını okul içi temizliğin yapılıp yapılmadığının okul bina ve tesislerinin yangından koruma önlemlerinin alınıp alınmadığının günlük kontrollerini
yapmak giderilebildiği eksikleri gidermek gerekli olanları ilgililere duyurmak.
4- Bahçedeki, koridorlardaki ve sınıflardaki öğrencileri gözetlemek.
5- Beklenmedik olaylar karşısında gerekli tedbirleri almak ve bu durumu ilgililere bildirmek.
Mahmut YETİM
6- Nöbet süresince okulun eğitim öğretim disiplin gibi çeşitli işlerini izlemek bu hususlarda günlük tedbirleri almak
7- Nöbet sonunda okul nöbet defterine nöbet süresi içerisinde önemli olayları ve aldığı tedbirleri belirten raporu yazmak
Okul Müdürü
Download

Ş E H İ T L E R O R T A O K U L U N Ö B E T Ç İ Z E L G E S İ [ 29