AVANOS İLÇESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖGRETİM YILI II. DÖNEM BAŞI
ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ
Toplantı No: 2
Toplantı Tarihi : 13/02/2015
Toplantı Saati : 15.00
GÜNDEM
1-Açılış, yoklama
2- 2014-2015 Eğitim Öğretim yılının I. Döneminde Zümre Başkanları Kurulu toplantı
tutanağının okunması ve I. Dönemin değerlendirilmesi.
3- İlkokul – Ortaokul ve Lise haftalık ders çizelgelerinin incelenmesi.
4-Okutulan derslerin öğretim programlarının yetiştirilip yetiştirilmediği hakkında görüş ve
öneriler.
5-Ölçme ve değerlendirme hakkında görüşmeler (yazılı, sözlü, performans ve proje görevi,
gezi, gözlem, deney)
6-TEOG ve YGS-LYS çalışmaları ve sınavları hakkında görüşmeler.
7-Öğrencileri Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının değerlendirilmesi-görüş ve öneriler.
8-Sosyal etkinlikler yönetmeliğinin incelenmesi, II. Dönemde yapılması planlanan
etkinliklerin yönetmenlik hükümleri doğrultusunda yapılması.
9-Mesleki eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi.
10-Başarısız ve öğrenimde güçlük çeken öğrencilere yönelik çözüm önerileri.
11-T.T.K. Kararlarına göre derslerde Atatürkçülük konularının işlenişi ile ilgili görüş ve
öneriler.
12-Ögrenci disiplin olaylarının ve devamsızlıkların olmaması için alınacak önlemlerin
görüşülmesi.
13-Derslerin işlenişinde izlenecek yöntem ve teknikler.
14-Okullarda zümrelerin yapacakları ortak sınavların planlanması, değerlendirilmesi ve
önlemlerinin alınması.
15-Ortaogretim kurumlarının tanıtımı, rehberlik ve yönlendirmelerin derslerde ele alınması.
16-Dilek ve temenniler.
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Not: Gündem maddeleri komisyonlarca ihtiyaca göre daraltılıp genişletilebilir.
Malik KAVUK
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Download

AVANOS İLÇESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖGRETİM YILI II. DÖNEM BAŞI