Türk Toraks Derneği'nin 1993 yılından bu yana üyesidir. TTD'nin süreli yayınlarından “Toraks Cerrahisi Bülteni” Editörlüğü görevini 2010 yılından beri yürütmektedir. 
Download

Türk Toraks Derneği`nin 1993 yılından bu yana üyesidir. TTD`nin