HATIRASI VAR
ANI VE
R YARI MASI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Bilecik li Kamu Hastaneleri Birli i
Genel Sekreterli i
14 Mart T p Bayram Etkinlikleri
kapsam nda;
ilimizde çal an tüm sa l k
personelinin kat l m yla ödüllü
An ve iir Yar mas düzenlenecektir.
Müracaat : İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Hastane Yöneticiliklerine
yazılı olarak veya [email protected] adresine mail göndererek
yapılacaktır.
Son Müracaat Tarihi : 5 Mart 2015
* Her iki kategoride dereceye giren ilk üç yarışmacıya süpriz ödüller verilecektir.
* Anı ve Şiirleriniz en fazla 3 sayfa olması gerekmektedir.
Download

Duyuru afişi için tıklayınız. - Bilecik İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel