BARTIN BİLİM ve SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
(BYFP)BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRME PROGRAMI
EK-12
DİSİPLİN HEDEF DEĞERLENDİRME FORMU
Öğrencinin
Adı Soyadı: ………………………………..………..
Disiplin Adı: ……………………………………....….
Uzak Hedef
Uzak Hedefin Süresi
…………………………………………….........................................
………………………
Yakın Hedefler
Yakın Hedef Süreleri
Gerçekleşme
Oranı
………….
3/4
Gerçekleşme Düzeyi
Az
(1)
1…………………………………………………………………………
……………….….
2………………………………………………………………………..
…………….........
3………………………………………………………………………..
…………………..
4…………………………………………………………………..……
…………………..
Orta
(2)
Çok
(3)
Dis
Uzak Hedef
Uzak Hedefin Süresi
…………………………………………….........................................
………………………
Yakın Hedefler
Yakın Hedef Süreleri
Gerçekleşme
Oranı
………….
3/4
Gerçekleşme Düzeyi
Az
(1)
1…………………………………………………………………………
……………….….
2………………………………………………………………………..
…………….........
3………………………………………………………………………..
…………………..
4…………………………………………………………………..……
…………………..
Diplin Danışmanı……………………………………….
Orta
(2)
Çok
(3)
imza
Uzak Hedef
Uzak Hedefin Süresi
…………………………………………….........................................
………………………
Yakın Hedefler
Yakın Hedef Süreleri
Gerçekleşme
Oranı
………….
3/4
Gerçekleşme Düzeyi
Az
(1)
1…………………………………………………………………………
……………….….
2………………………………………………………………………..
…………….........
3………………………………………………………………………..
…………………..
4…………………………………………………………………..……
…………………..
Orta
(2)
Çok
(3)
Download

disiplin hedef değerlendirme formu