Sumo
Tanımlama: Yarışma adını “SUMO” güreşinden alır ve iki robotun birbirini, ölçüleri belli yuvarlak bir
pist üzerinden atma mücadelesidir. Toplam üç tur olur, ikisini kazanan robot o yarışın galibi ilan edilir.
Sumo Robotları hakkında:
1. Robotlar otonom olmak zorundadır. Herhangi bir kablolu/kablosuz cihazla kontrol edilemez.
2. Taban boyutları maksimum 20x20 santimetrelik bir kare kadar olmalıdır. Bu ölçüm 20x20(±4mm)
cm2 lik bir çerçeve ile yapılacaktır. Yükseklik sınırı yoktur.
3. Robotun ağırlığı maksimum 3 kilogramdır. Toleransı %3tür.
Pist hakkında:


Robotlar 80 cm yarıçapındaki, etrafı beyaz şerit ile sınırlandırılmış, mat siyah metal(demir)
sacdan olan “dohyo” adı verilen yuvarlak bir alan üzerinde yarışacaklardır.
Dohyonun yerden yüksekliği 5 cm' dir. Dıştaki beyaz şeridin kalınlığı ise 5cm (±3mm) dir.
Maç ve cezalar hakkında:
1. Yarışma boyunca 2 hakem olacaktır. Yarışma takibi ve bunların kayıtta tutulmasını
sağlayacaklar.
2. Belirtilen ölçülerin dışındaki robotlar yarışma hakkına sahip olamazlar.
3. Karşılaşacak robotların eşleştirilmesi yarışma günü kura ile belirlenecek ve ilan edilecektir.
4. Her yarışta dohyo üstünde 2 robot bulunur. Konum özellikleri aşağıdaki şemada
gösterilmiştir. 2 yarışma 1 grup eder. Her 2 yarışmanın birincileri birbirleri arasında tekrar
müsabaka eder.
5. Kayıt sırasında robotların ağırlıkları kaydedilecektir. Ağır gelen robotlar yarışmaya
alınmayacaktır.
6. İzleyicilere veya piste zarar veren robotlar diskalifiye edilir.
7. Robot dohyodan tamamen çıkıp yere düşmediği sürece yarışmaya devam edebilir. Herhangi
bir kısmının çıkması o turu kaybetmesine sebep olmaz.
8. Robotlar hakemin “başla” uyarısından 5 sn sonra başlamalıdırlar. Aksi gözlemlenen robota
turu tekrarlaması için bir şans daha verilir. Aynı durum tekrarlanırsa o turu kaybetmiş sayılır.
9. 2 dakika içerisinde tamamlanmayan turlar berabere bitmiş sayılır.
10. 3-3 lük beraberlik durumunda yarışma uzar ve 5 puanı kazanan ilk robot o yarışmanın galibi
ilan edilir.
11. Dohyoya tutunmayı sağlayacak herhangi bir yapışkan madde ya da vakum kullanılması
yasaktır.
12. Robottan kum, toz, sıvı vs. dökülmesi elenme sebebidir.
13. Robotlar karşıdaki robotun etkilenmesine sebep olacak herhangi bir elektronik dalga,
manyetik dalga yayamaz, sıvı püskürtemez, ark oluşturamaz. Aksi halde elenirler.
14. Rakip robotun hareket kabiliyetini kısıtlayacak bir parça kullanılması yasaktır. Yarışma itmeye
dayalı olduğundan rakip robotu yerden kaldıracak, çekecek ya da parçalama amaçlı
montelenmiş bir parça kullanılması yasaktır.
15. Rakip robotun sensörlerini etkileyecek yansıtıcı ya da güçlü ışıklandırma kullanılması yasaktır.
16. Eğer bir turda herhangi bir robottan bir parça düşerse o tur iptal edilir, robotun sahibi
parçayı alır, dohyo temizlenir ve o tur tekrar edilir.
17. Robotlarda tehlikeli bir durum gözlenirse (duman, kısa devre, ateş vs.) hakem kararı ile tur
tekrar edilebilir ya da iptal edilebilir.
18. Gruplar yarışma başlamadan önce 5 dakikalık teknik mola alabilirler, her yarışma esnasında
her robotun 1 dakikalık teknik mola hakkı da vardır.
19. Yarışmacılar anons yapıldıktan itibaren maksimum 4 dakika içinde yarışma alanında olmak
zorundadır. Aksi takdirde hükmen yenik sayılır.
20. Eşitlik durumunda öncelikle galibiyet sayısına bakılır, eşitlik devam ediyorsa ağırlığa bakılır,
eşitlik devam ediyorsa kura çekilir.
21. Elektronik, mekanik ve yazılımsal becerinin ölçüldüğü bu yarışta programlanabilir hazır kitler
kullanılabilir.
22. Yukarıda belirtilenlerin dışında kararsızlık yaratacak bir durum oluşursa o yarışın hakemleri
kararı verecektir. Teknik ekip komitesi zorunlu olmadıkça kural değiştirmeyecektir ancak
gerekli gördüğü takdirde her kuralı değiştirebilir ve bu hakkı saklı tutar.
23. Yukarıda belirtilenler sadece “sumo” kategorisi için geçerlidir. Bu kuralların dışında genel
kurallar da göz önüne alınmalıdır. Genel kurallar ve sumo kategorisi kuralları dışındaki her
şey serbesttir.
24. İtirazlar yazılı olarak kriz koordinasyon masasına iletilmelidir. Karar, bir daha itiraz
edilmemek üzere en kısa sürede teknik ekip komitesince görüşülüp ilgililere iletilecektir.
Pist:
Download

Tanımlama: Yarışma adını “SUMO” güreşinden alır ve iki robotun