Bu sorular Apotemi Türev kitabının 2008 yılı ilk baskısından
itibaren kitapta yer alan ve soru çeşidi olarak üniversiteye
hazırlık kitaplarında ilk kez Apotemi tarafından kullanılan
sorulardır.
Download

Bu sorular Apotemi Türev kitabının 2008 yılı ilk baskısından itibaren