EDİTÖRDEN
Kurulduğu günden bugüne dinsel, bilimsel, objektif ve çağdaş
değerlere bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren fakültemiz,
periyodik olarak her yıl iki defa çıkarmakta olduğu hakemli dergiyle de
akademik alana katkı sağlamaya devam etmektedir.
İnsani değerlerin asılsız, temelsiz ve mesnetsiz hurafelerden arındırılarak bilimsel kriterler çerçevesinde ve asli kaynaklarından öğrenilmesi esastır. Din bilimleri başta olmak üzere sanatsal, edebi, tarihi, felsefi,
sosyal ve kültürel alanlarla zengin bir mozaiğe sahip olan dergimiz, her
geçen gün bilimsel içerikli çalışmaları okuyucuyla buluşturmanın gayreti
içerisindedir.
Amacımız, çok değerli bilim adamlarımızın gecelerini gündüzlerine katarak hassas ve özverili çalışmalarından müstefid olmak ve onları
bilim dünyasıyla buluşturmaktır. Bu vesile ile okurlarımıza sunma mutluluğunu yaşadığımız bu sayımıza başta makaleleriyle destek veren
kıymetli hocalarımıza, onların yazılarını tetkik ederek dergimizde yayınlanmasına imkan veren değerli hakem kurulumuza, yayın komisyonumuza ve yayın damışma kurulumuza şükranlarımızı arz ediyoruz. Özellikle de dergimizin bu hale gelmesinde çok büyük emekleri geçen editör
yardımcılarımıza ve hasseten Yrd. Doç. Dr. Abdullah Demir Bey’e teşekkür ediyoruz.
Çok yönlü bir niteliğe sahip insan hayatının din olgusundan ayrı
bir zemine çekilmesi onun doğasıyla çelişir durumdadır. Bu da sosyal
bilim ve ilahiyat alanının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
Bu düşünce ile değerli hocalarımızın bir ve daha sonraki sayılarda yayınlanmak üzere değerli katkılarını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla…
Doç. Dr. Ömer ASLAN*
Editör
*
CÜ
İlahiyat
Fakültesi
Tefsir
Anabilim
Dalı
Öğretim
([email protected]).
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, Cilt: XVIII, Sayı: 2
Üyesi
Download

PDF 183 Kb - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları