Ders Kaydı Esnasında Öğrencilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
1. Öğrencilerimiz, yukarıdaki tabloda belirtilen tarihlerde kendi otomasyon sayfasından
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında derslerini seçmek zorundadır. Ders
seçiminde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:
a. Alt sınıftan dersi olmayan öğrenciler zorunlu dersler yanında 7.5 AKTS’lik
seçmeli ders seçer.
b. Alt sınıftan başarısız olduğu dersi olan öğrenciler, öncelikle alt sınıftan
almakla yükümlü olduğu dersleri (seçmeli dersler de dahil) seçer.
c. Bulunduğu sınıftan ders seçme durumunda öncelikle en az 4.5 AKTS’lik
seçmeli ders seçer.
d. Bahar yarı yılı dahil, alt sınıftan dersi olmayan 2. sınıf öğrencisinin toplam 6
adet seçmeli ders, 3. sınıf öğrencisinin de 12 adet seçmeli ders almış olması
gerekir. Derslerden başarılı oldukları halde eksik seçmeli dersi olan öğrenciler
ilave seçmeli ders alabilirler.
e. Daha önceki dönemlerde/yıllarda aldığı seçmeli dersten başarısız olan öğrenci
aynı dersi tekrar almak veya bunun yerine başka bir seçmeli ders almak
zorundadır.
f. Öğrencinin alt ve bulunduğu sınıftan seçtiği derslerin Haftalık Ders
Programında çakıştığı ve asgari devam şartlarını yerine getirmesi mümkün
olmayan durumlarda bulunduğu sınıftaki söz konusu dersi seçemez.
g. Öğrenci tercihine göre belirlediği seçmeli dersleri otomasyon üzerinden
seçecektir. Ancak seçtiği seçmeli dersin yetersiz talep üzerine açılmaması
durumunda başka bir seçmeli derse yönlendirilebilmesi amacıyla, Dekanlık
tarafından kendisine verilen formda en az 5 seçmeli ders tercihi yapması
gerekmektedir. Seçmeli ders tercih formunu 11-13/02/2015 tarihleri arasında
doldurulup Ders Kayıt danışmanı ve kendisi tarafından imzalanan formların bir
nüshasının Ders Kayıt Danışmanına teslim edilmesi gerekmektedir.
2. Veteriner Hekim olgunlaşma Eğitimini alacak olan öğrencilerin tüm derslerden devam
almış olmaları zorunludur.
3. Seçilen derslerin yukarıdaki ilkeler çerçevesinde seçilmesinden ve doğru olmayan
beyandan meydana gelebilecek durumlardan öğrenci sorumludur.
DEKANLIK
Download

Öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar ekteki pdf dosyasındadır.